window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Weerter cliënten ervaren positieve Wmo-hulp

Gemeente rapporteert succesvol resultaat

Bijna 90% van de inwoners van Weert die in 2022 gebruik hebben gemaakt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn zeer tevreden over de geboden hulp. Dit blijkt uit een grondig onderzoek onder 531 Weertenaren, uitgevoerd door onderzoeksbureau ZorgfocuZ in opdracht van de gemeente Weert.
RTV Midden-Limburg | 15 augustus 2023 10:27 | Aangepast op 15 augustus 2023 10:27
De resultaten van het onderzoek weerspiegelen een overweldigende positieve feedback van de Wmo-cliënten in Weert, waarbij het merendeel van de respondenten aangeeft dat ze dankzij de ondersteuning beter kunnen doen wat ze willen, zichzelf beter kunnen redden en een aanzienlijk verbeterde kwaliteit van leven ervaren.

De belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn:
  • Kwaliteit van Ondersteuning:Ongeveer 87% van de ondervraagde cliënten geeft aan dat zij de kwaliteit van de geboden ondersteuning als goed ervaren, een stijging van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.
  • Kwaliteit van Leven:Voor 83% van de cliënten heeft de ontvangen ondersteuning geleid tot een verbeterde kwaliteit van leven, een stijging van 3% vergeleken met 2022.
  • Zelfredzaamheid:Een opmerkelijke 87% van de respondenten meldt dat zij dankzij de Wmo-hulp zich beter kunnen redden in hun dagelijks leven, een positieve stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar.

De tevredenheid van de inwoners met specifieke onderdelen van de ondersteuning blijkt ook uit de gegevens:
  • Begeleiding:Maar liefst 87% van de ondervraagde cliënten geeft aan zeer tevreden te zijn over de begeleiding die zij ontvangen.
  • Mobiliteitsvoorzieningen:Cliënten zijn vooral tevreden over hulpmiddelen zoals scootmobielen (86%) en rolstoelen (87%).

Toch heeft het onderzoek enkele aandachtspunten aan het licht gebracht:
  • Omnibuzz Dienstverlening:De tevredenheid over de dienstverlening van Omnibuzz, dat vervoer voor Wmo-cliënten verzorgt, is enigszins gedaald van 73% naar 63%. Mogelijk wordt deze daling beïnvloed door factoren zoals tekorten aan vervoerspersoneel en de groeiende zorgbehoefte.
Wethouder Michèle Ferrière toonde zich verheugd over de resultaten en benadrukte het belang van gezondheid en welzijn voor een veerkrachtige gemeenschap. “Deze bevindingen bevestigen dat we op de juiste weg zijn om onze gemeenschap te ondersteunen en te versterken,” zo is te lezen op de website van de Gemeente.

Het gemeentebestuur van Weert voert dit cliëntervaringsonderzoek uit om inzicht te krijgen in de ervaringen van Wmo-cliënten en om de dienstverlening verder te optimaliseren. Het volledige onderzoek en de gedetailleerde resultaten zijn beschikbaar op de website van de Gemeente Weert of via deze link.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Onderzoek|Wmo|

Lees ook

Gemeentelijke inspanningen en burgerinitiatieven voor ondersteuning van mensen met een beperking

‘Het is voor mensen met een beperking moeilijker om deel te nemen aan de maatschappij. Dat komt deel...