window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Samen verantwoordelijk voor strategische visie 2030: Samen doen

Ambtenaren, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden ingezet

In 2022 werd het coalitieprogramma voor de huidige raadsperiode vastgesteld. 'Samen Doen: Eerlijk, sociaal en ambitieus 2022-2026' werd de titel. En dat samen doen, gaat nu ook ingezet worden. Samen wordt iedereen in de gemeente Weert verantwoordelijk voor de borging van de strategische visie 2030.
Lars van der Werf | 2 februari 2023 11:44 | Aangepast op 2 februari 2023 11:44
Burgemeester en wethouders zijn door de gemeenteraad gevraagd om te zorgen voor borging van de strategische visie 2030; Verwonder je in de groene thuishaven Weert. Het antwoord komt samen met inwoners, ambtenaren, ondernemers en maatschappelijke partners.

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners gaan betrokken worden bij gesprekken om invulling te geven aan de vraag: Wat is er nodig om te kunnen werken aan de groene thuishaven Weert. Inmiddels is een groep van 50 inwoners uitgenodigd om in een gesprekssessie deel te nemen om antwoord te kunnen geven op deze vraag. In het voorjaar van dit jaar volgt ook een partnersessie om te kijken hoe ondernemers en maatschappelijke partners hun belangen kunnen delen en waar de gemeente kan ondersteunen. En de ambtelijke organisatie gaat getraind worden.

Voor de komende jaren is er jaarlijks 50.000 euro uitgetrokken om deze borging te realiseren. Het grootste deel van het bedrag, 32.500 euro per jaar, gaat naar communicatie-advieskosten en campagnemateriaal.

Lees ook

0495KIEST - Kennismaken met: D66 Weert

Lizbeth Steinbach is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijsttrekker voor D66 Weert.

Vluchtellingenopvang oorlog Oekraïne maakt de tongen los

In het najaar van 2021 kwam het onderwerp vluchtelingen weer op tafel. Toen voor Afghaanse vluchteli...

Restaurant Marrees behoudt Michelinster

90 restaurants ontvingen dit jaar een Michelin-ster. De erkenning voor restaurants voor een goede ke...

Schutterijen Weerterland klaar voor het OLS

Het is een bijzondere week voor de schutterijen in Belgisch en Nederlands Limburg. Op zondag 3 juli ...

Weert en Nederweert terughoudend in opvang meer asielzoekers

Op zaterdag 27 augustus sprak de voorzitter van de Veiligheidsregio's, Hubert Bruls, in Buitenhof. H...

Met het Munttheater bovenaan zijn verlanglijstje verovert Rida Abouhayan steeds meer podia met zijn grappen

In februari begon hij met stand-up comedy in Amsterdam. Op een open podium nam Rida Abouhayan de mic...