window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Ruimteonderzoek bedrijventerreinen toont grote ruimtetekorten voor bedrijven

Uit nieuw onderzoek ruimtebehoefte bedrijventerreinen blijkt dat er 20 hectare bij moet komen

Bedrijventerrein Pannenweg Nederweert Bron: Gemeente Nederweert
In 2020 heeft de gemeente Nederweert, in samenwerking met de gemeente Weert, een onderzoek laten uitvoeren naar de ruimtebehoefte op bedrijventerreinen. Dit onderzoek is na de coronacrisis onlangs opnieuw uitgevoerd en toont een ander beeld dan destijds geschetst is.
Jeroen Heijdeman | 17 maart 2023 17:42 | Aangepast op 17 maart 2023 17:42
In een aantal jaar tijd is de behoefte voor ruimte enorm gestegen. In 2020/2021 was de conclusie dat vraag en aanbod nagenoeg in balans waren. Uit het geactualiseerde onderzoek blijkt nu dat de vraag hoger is dan het aanbod. Onder andere door robotisering en automatisering wordt er op termijn meer ruimte gevraagd. De ruimtevraag is daarnaast vooral afkomstig vanuit logistieke bedrijven en groothandels. Ook vanuit het MKB is er meer vraag. Deze vraag komt vooral vanuit bedrijven die zich bezig houden met de bouw. Uit het onderzoek blijkt ook dat de leegstand op bedrijventerreinen maar minimaal is.

De Stec Groep voerde onderzoek uit en gaf een aantal adviezen. Zij schreven onder andere dat het verstandig is om het toekomstbeeld op dit onderwerp door gemeentes Nederweert en Weert samen op te laten pakken. En dat gemeenten invloed kunnen uitoefenen op de uiteindelijke ruimtevraag. Er kan bijvoorbeeld door gemeenten worden gekozen om in de hoogte te gaan uitbreiden, daardoor zou de benodigde ruimte afnemen. De gemeente Nederweert laat in haar eigen documenten al weten eigen koers te gaan varen: "Voor de opgaven op onze huidige bedrijventerreinen varen we als gemeente onze eigen koers, waarbij we ons conformeren aan het majeure programma economische gebiedsontwikkelingen. In eerste instantie wordt op korte termijn een analyse uitgevoerd van alle bedrijventerreinen (5),
waarbij deze worden beoordeeld op marktkwaliteit/toekomstbestendigheid. Hiermee brengen we per locatie kansen en knelpunten in kaart, waarmee we op basis van prioritering aan de slag gaan. Op deze wijze investeren we in de kwaliteit van onze bedrijventerreinen en wordt onze lokale economie versterkt. Het onderzoek wordt ook betrokken bij het proces om te komen tot de Omgevingsvisie Kernen en Bedrijventerreinen."
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

0495KIEST richting de gemeenteraadsverkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart gaan we naar de stembussen om te stemmen op de gemeenteraad. Waar staan de par...

Bureau Respons aan de slag met Weerter Citymarketing

Eduard Pieter Oud is aangesteld door de gemeente Weert om de nieuwe stichting voor Citymarketing in ...

Basketbal Academie Limburg cancelt wedstrijd door corona

Basketbal Academie Limburg heeft last van het omikronvirus. Na de wedstrijd tegen Apollo Amsterdam e...

Rookmelders verplicht per 1 juli

Eén verplicht per verdieping, niet in de hoeken

Nederweert kan kiezen uit 7 partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is er in Nederweert de keuze uit 7 partijen. Die gaan de k...

Windpark Weert is gereed. Vanaf maart draait de eerste windmolen

Het duurde even, maar de windmolens in het Windpark Weert zijn nu voltooid. De laatste wieken zijn g...