window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Raad Nederweert stemt in met kadernota 2024

Op dinsdag 11 juli kwam de gemeenteraad van Nederweert om met elkaar de kadernota van 2024 te bespreken. Het bespreken van de kadernota is de opmaat richting het opstellen van de begroting, komend najaar. De raad stemde unaniem in met de, door burgemeester en wethouders opgestelde, kadernota en bracht zelf ook nog zaken in.
RTV Midden-Limburg | 12 juli 2023 11:54 | Aangepast op 12 juli 2023 11:54
Er werd onder andere gesproken over woningbouw. Een van de zaken die de raad vraagt is om actief grondpolitiek te gaan voeren, om zo te kunnen zorgen voor terreinen waar aan woningbouw gewerkt kan gaan worden. Ook moet er een prioriteringskader komen voor de woningbouw per kern in de gemeente Nederweert. De gemeente Nederweert werkt op dit moment aan drie majeure programma’s, positieve gezondheid, economische gebiedsontwikkeling en transitie buitengebied. Met unanieme steun van de raad moet daar nu een majeur programma wonen bij gaan komen. Daarnaast ging het over duurzame energie. Met een tegenstem van GroenLinks werd de motie aangenomen waarin het college van Nederweert een zonneladder moet gaan ontwikkelen. Op die zonneladder komt de prioritering te staan van waar zonne-energie opgevangen kan gaan worden. De gemeente moet hier de prioriteit gaan leggen op daken boven landbouw- en natuurgebieden. Drie dagen na de OLS-overwinning van schutterij St. Antonius sprak de raad ook unaniem de steun uit voor het organiseren van het OLS.

Een nieuw idee is het opstellen van een groenfonds. Op deze manier kunnen inwoners betrokken worden bij de aanleg, beheer en het onderhoud van groen in de wijk. Iets wat een behoefte is bij de inwoners van Nederweert. Groenfondsen worden bij andere gemeentes gebruikt als potjes waar inwoners aanspraak op kunnen maken als ze de wijk, tuin, daken of omgeving willen vergroenen. Ook wil de gemeenteraad dat kermissen in kleine kernen in het Nederweertse blijven bestaan. Het college van B&W moet in kaart gaan brengen welke mogelijkheden er voor de gemeente zijn om het organiseren van een kermis in de kleine kernen mogelijk te maken en te ondersteunen.

Na stemming gaan er plannen uitgewerkt worden om de lokale belastingen te verlagen voor eigenaren/gebruikers van panden. Op dit moment staat Nederweert op plaats 26 in de ranglijst van Limburgse gemeenten wat betreft de hoogte van de lokale belasting voor eigenaren en gebruikers, van laag naar hoog. De raad wil terug naar een plaats in de top 15. Dit mede doordat de gemeente een begrotingsruimte van meer dan 4 miljoen euro heeft. De plannen hiervoor worden uitgewerkt voor de begroting van 2024. GroenLinks krijgt daarnaast brede steun uit de raad op hun plan om op zoek te gaan naar een bureau dat een toekomstbestendige omgevingsvisie kan gaan ontwikkelen met aandacht voor natuur, milieu, werkgelegenheid, voorzieningen en nog veel meer. Het bureau mag hierbij starten met een groenstructuur in de kern van Nederweert, gericht op ontmoeten, wandelen en fietsen binnen de bebouwde kom. Ook moeten er groene fiets- en wandelroutes komen vanuit de kern van Nederweert richting bedrijventerreinen, andere dorpskernen en het buitengebied.

Andere moties werden niet in stemming gebracht omdat er toezeggingen werden gedaan vanuit burgemeester en wethouders. Hier ging het onder andere over het opknappen van de voetbalkooi op Budschop, de luchtkwaliteit in Nederweert, een oversteek bij de N275 en het behoud van bomen bij het realiseren van de snelfietsroute tussen Weert en Nederweert.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Gemeente Nederweert|Kadernota|

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...