window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Onderzoek naar omgang mens en dier in Grenspark Kempenbroek

Zijn het positieve of negatieve interacties

In Grenspark Kempenbroek vindt op dit moment het project WildlifeNL plaats. Hier gaat actief gekeken worden naar de interacties tussen mens en dier in het gebied. Er wordt gekeken naar hoe mensen zich gedragen als ze wilde dieren tegenkomen, maar ook hoe de dieren reageren op de mensen. Het onderzoek heet WildelifeNL.
Jeroen Heijdeman | 30 mei 2023 16:30 | Aangepast op 30 mei 2023 13:57
WildlifeNL is een onderzoeksproject dat zich bezighoudt met de zoektocht naar nieuwe vormen van wildbeheer. Wilde of in het wild levende dieren keren steeds meer terug in het Nederlandse landschap. Bestaande populaties wilde zwijnen en herten nemen toe, grote grazers worden ingezet als onderdeel van natuurbeheer, sommige soorten zoals bever en otter zijn geherintroduceerd, en weer andere soorten, zoals de wolf, de wilde kat en de goudjakhals keren op eigen gelegenheid terug naar Nederland.
Dieren worden in de gaten gehouden met camera's en mensen in het gebied worden ondervraagd hoe ze de interacties met de wilde dieren ervaren. De bedoeling is om er voor te zorgen dat er meer positieve interacties zijn en wat minder negatieve interacties. Veel mensen vinden het gaaf om wilde dieren rond te zien lopen, maar als het gaat om de wolf dan zijn de interacties vaak negatiever. En er zijn genoeg wandelaars die het tegenkomen van wilde paarden soms nog wat spannend vinden. In het gebied Kempenbroek lopen een hoop wilde dieren rond. Hier vindt men wilde zwijnen, edelherten, de das en de bever, de otter is zelfs in aantocht. En ook grote grazers als taurossen, exmoorpony's en Schotse Hooglanders. Die laatste drie beheren het gebied voor Natuurmonumenten.
In de 8 jaar dat het project duurt kunnen gereedschappen ontwikkeld worden die rekening houden met de positieve en negatieve interacties. Zo moet de harmonie tussen mens en dier worden verbeterd. Wil je deelnemen aan het project? Er wordt momenteel al onderzocht hoe de natuur beleefd wordt in het gebied. Dit gebeurt via een app. In de komende 8 jaar volgen nog meer onderzoeken. Natuurmonumenten houdt de gebruikers van het natuurgebied op de hoogte hoe er deelgenomen kan worden aan dit onderzoek.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Grenspark Kempen~Broek aangewezen tot UNESCO Mens- en Biosfeergebied

Na 7 jaar is het gelukt. Grenspark Kempen~Broek is aangewezen als een van de 22 Mens -en Biosfeer ge...