window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Wethouder Ten Kate wil niet concreet worden over afspraak met erfgoedverenigingen

Nog steeds is er een hoop te doen over het erfgoedbeleid in Nederweert

Vlak voor de verkiezingsperiode voor een nieuwe gemeenteraad was er in Nederweert gedoe over het erfgoedbeleid en de rol van voormalig wethouder Stienen daarbij. De verantwoordelijk wethouder is nu Robert ten Kate. Hij schoof zondagmiddag aan in WeertFM Take Away om het te hebben over de status van het erfgoedbeleid.
Jeroen Heijdeman | 5 december 2022 12:06 | Aangepast op 5 december 2022 12:06
Op 15 september verstuurde wethouder Ten Kate een brief naar de gemeenteraad van Nederweert over de ontstane situatie. In die brief gaf hij aan dat wat er was mis gegaan spijtig is en dat hij een handreiking wilde doen naar betrokken verenigingen en personen om in gesprek te gaan. Bij de persbijeenkomst omtrent de begrotingsbehandeling op 13 oktober was er nog geen reactie op binnen gekomen. De wethouder wilde de verenigingen graag de tijd geven om met hun achterban in gesprek te gaan over het eventuele ingaan op de uitnodiging.

In WeertFM Take Away vertelde de wethouder op zondag 4 december dat er half november een reactie is gekomen vanuit de verenigingen. De reactie is bij WeertFM bekend en laat zien dat de erfgoedverenigingen opheldering willen.

In dat licht willen wij van u graag schriftelijk bevestigd krijgen dat de brief van 15 september 2022 van wethouder Ten Kate betekent dat: 

1. Het College van B&W publieke excuses aanbiedt voor het voormelde bestuurlijk handelen jegens de voormalige Erfgoedcommissie, haar individuele leden en haar voorzitter. 
2. De brief van de heer Ten Kate geldt als een formele rectificatie van smaad en volledige rehabilitatie van de leden van de erfgoedcommissie en haar voorzitter.
Inmiddels is er een reactie terug gestuurd vanuit de burgemeester. Alleen lijkt deze reactie niet concreet te worden richting een afspraak. Er wordt gesproken over dat het gemeentebestuur vast houdt aan de wens om "samen met geïnteresseerde, deskundige en betrokken inwoners aan de slag te gaan met het vormen van een goed ergoed- en monumentenbeleid."

In WeertFM Take Away wilde de wethouder niet concreet worden. Op herhaaldelijk vragen van presentator Jeroen Heijdeman werd wel aangegeven dat er de wil was om een afspraak te gaan maken, maar dat de wethouder over zijn eigen agenda gaat. Ook de belofte voor het maken van een afspraak voor de carnaval werd niet afgegeven.

Wat wel duidelijk werd uit het gesprek is dat er een hoop mooie verhalen in Nederweert leven, er een hoop betrokken personen zijn, die alles wat speelt rondom erfgoed en monumenten in Nederweert een mooie stap vooruit kunnen helpen.
Bron: WeertFM Take Away

Lees ook

0495KIEST - Kennismaken met: D66 Nederweert

Martin van Montfort staat bovenaan de lijst van D66 Nederweert. Hij vertelt over de politieke ambiti...

Raadsvergadering Nederweert 5 juli

Op dinsdag 5 juli gaat de gemeenteraad van Nederweert in conclaaf. Verschillende onderwerpen zullen ...

College van B&W Nederweert vol frisse energie de nieuwe bestuursperiode in

Oktober is begonnen en dat betekent dat de zomerperiode er nu echt op zit. Richting de begrotingspla...

Burgemeester Op de Laak ziet Nederweert gereed worden voor de kerst

Iedere maand is WeertFM even welkom op het gemeentehuis in Nederweert. Dit voor een gesprek met de b...

Kansen voor grote lokale vertegenwoordiging Weert en Nederweert in Provinciale Staten

Nu het stof is gaan liggen en de stemmen zijn geteld worden de eerste contouren zichtbaar van de nie...

Gemeente Weert organiseert ideeënmarkt waar burgers hun idee kunnen laten horen

Op dinsdag 20 juni krijgen burgers uit Weert de gelegenheid om hun ideeën te pitchen en presenteren...