window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nieuw Marktreglement Weert 2023 in werking getreden

Een nieuw reglement met aangepaste regels voor de indeling en uitvoering van de wekelijkse markt in Weert

Weekmarkt Bron: Website Gemeente Weert
Het college van B&W van de gemeente Weert heeft een nieuw Marktreglement vastgesteld dat vanaf vandaag, 18 augustus 2023, in werking is getreden. Dit vernieuwde reglement heeft tot doel om verdere regels vast te stellen met betrekking tot de indeling en uitvoering van de wekelijkse markt in Weert.
RTV Midden-Limburg | 18 augustus 2023 19:11 | Aangepast op 18 augustus 2023 19:11
Een belangrijke wijziging betreft de invoering van een nieuwe branchering voor de markt, waarbij verschillende branches en artikelgroepen worden onderscheiden. Hierdoor wordt gestreefd naar een gevarieerd aanbod van producten op de markt. Het maximum aantal standplaatsen wordt vastgesteld op 39. De toewijzing van vaste-standplaatsvergunningen zal plaatsvinden via een selectieprocedure, waarbij punten worden toegekend aan geïnteresseerde marktpartijen op basis van beoordelingscriteria zoals toegevoegde waarde voor de markt, presentatie, dienstverlening, maatschappelijke betrokkenheid, ervaring en gedrag.

Het Marktreglement introduceert ook nieuwe regels met betrekking tot het gebruik van de standplaatsen. Vergunninghouders dienen hun standplaats persoonlijk in te nemen en mogen zich op de standplaats laten bijstaan. Er is tevens ruimte voor het innemen van een standplaats door een vervanger in geval van vakantie, ziekte, of bijzondere omstandigheden. Vergunninghouders zijn verplicht om afval op hun standplaats op te ruimen en de omgeving schoon achter te laten.

Ten slotte geeft het Marktreglement ook de mogelijkheid voor de oprichting van een Marktadviescommissie, die zal fungeren als adviesorgaan voor het college met betrekking tot marktaangelegenheden. De taken, samenstelling en vergadering van deze commissie zullen wanneer nodig, later bepaald worden.

Met de introductie van het nieuwe Marktreglement wil de gemeente Weert een geordende en aantrekkelijke marktomgeving creëren, waarbij zowel vergunninghouders als bezoekers kunnen profiteren van een gevarieerd aanbod en een prettige marktbeleving. Het Marktreglement Weert 2023 treedt in werking vanaf dit weekend.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Prorail|NS|Treinen|

Lees ook

Aantal treinen door Midden-Limburg blijft overdag en ’s avonds gelijk in concept dienstregeling 2025

Klachten over volle treinen en minder bereikbaarheid met de intercity naar Heerlen. Toch heeft de NS...

Geen treinverkeer tussen Eindhoven en Roermond in aankomend weekend

Het komende weekend, van zaterdag 19 augustus tot en met zondag 20 augustus, zullen er geen treinen ...

Nachttrein op station Weert onbereikbaar door gesloten deuren station

Treinreizigers uit het Weerterland die gisteravond de Arriva Nachttrein vanuit Weert naar Schiphol w...