window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Geen monumentale status pand Brugstraat in centrum Nederweert

Het pand is gescoord op verschillende criteria. Op praktisch alle punten scoort het matig of laag.

Brugstraat 3 Foto: Google Maps
Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten de voorlopig toegekende monumentale status van het pand aan Brugstraat 3 te verwijderen. In oktober vorig jaar kreeg het pand die status. Nu de cultuurhistorische waarde en de technische staat van het pand is onderzocht wordt geconcludeerd dat het geen monumentale waarde heeft.
Jeroen Heijdeman | 20 april 2023 08:00 | Aangepast op 20 april 2023 08:00
Toen in de vorige eeuw het pand aan de zijkant van Brugstraat 3 gesloopt werd, is de belangrijkste voorwaarde voor de monumentale status verdwenen. Door plaats te maken voor de doorgang naar de parkeerplaats moest de zogeheten belending van het pand verdwijnen. UIt oordeel van de erfgoedcommissie blijkt dat door die sloop en door de bestemmingswijziging van het pand, het beeldbepalende karakter verloren is gegaan. Om deze reden is ook de oorspronkelijke stedenbouwkundige structuur vergaan. Ook is de historische architectuur volledig verloren gegaan.

Het pand is gescoord op verschillende criteria. Onder andere op toenmalige en hedendaagse esthetische kwaliteit, beeldbepalendheid, gaafheid, zeldzaamheid en uiting plaatselijke geschiedenis is getoetst. Op deze punten scoort het laag of matig. Het enige punt waarop het nog hoog scoort is ruimtelijke of structurele samenhang met de bebouwde omgeving..

De erfgoedcommissie concludeert dat het pand Brugstraat 3 in de loop der jaren veel in kwaliteit heeft ingeboet, waardoor overall sprake is van een beperkte monumentale waarde. Op basis hiervan komt het pand niet in aanmerking voor aanwijzing tot gemeentelijk monument. Wel kan worden gesteld dat het pand een belangrijk onderdeel vormt van de historisch ruimtelijke structuur van de oude kern van Nederweert. Monumentaal en ruimtelijk onderzoeksbureau Buro 4 laat nog weten dat handhaving van de aan de straat gelegen bouwmassa of herbouw van een dergelijke bouwmassa wenselijk is. Dat advies nemen erfgoedcommissie en burgemeester en wethouders niet over.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Gemeenteraad Nederweert gaat in vergadering

Het zomerreces zit er op en de raadsleden in Nederweert kunnen zich weer opmaken voor een avond verg...

283 nieuwe wasmachines en koelkasten in Nederweert

De witgoedactie van de gemeente Nederweert heeft gewerkt. Op een actie waarbij inwoners hun 5 jaar (...

Nederweert zet actief in op omvormen intensieve veehouderijen

In de collegevergadering van 22 augustus gaven burgemeester en wethouders in Nederweert akkoord op h...

Raad Nederweert stemt in met kadernota 2024

Op dinsdag 11 juli kwam de gemeenteraad van Nederweert om met elkaar de kadernota van 2024 te bespre...

Hoge slagingspercentages middelbare scholen in Weert en Nederweert

Nu ook de herkansers hun eindexamenuitslag hebben gekregen kan de eindexamen balans opgemaakt worden...

Wethouder Franssen legt voor de komende weken zijn taken neer vanwege ziekte

Wethouder Jorik Franssen van de gemeente Nederweert zal voor de komende weken zijn taken neerleggen ...