window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nieuwbouwprojecten in Weert: 154 sociale huurwoningen in de maak!

Samenwerkingsagenda ondertekend voor 154 sociale huurwoningen

Wethouder Wendy van Eijk en gedeputeerde Lia Roefs hebben vandaag een samenwerkingsagenda ondertekend voor de realisatie van 154 sociale huurwoningen in de gemeente Weert. De plannen omvatten nieuwbouwprojecten in verschillende delen van de stad, waaronder Laarveld, Keent en Moesel.
Lars van der Werf | 25 januari 2023 23:12 | Aangepast op 25 januari 2023 23:12
"De gemeente Weert heeft, ondanks dat er in de afgelopen jaren al fors gebouwd is, de komende 10 jaar een stevige opgave op de woningmarkt, waaronder de bouw van (sociale) huurwoningen," aldus Wethouder Wendy van Eijk. "Met de uitvoering van de in de samenwerkingsagenda genoemde projecten zetten we op de korte termijn weer een stap in de juiste richting. Het is namelijk enorm belangrijk dat er voor iedereen in Weert passende woningen beschikbaar zijn."

De projecten die in de samenwerkingsagenda worden genoemd zijn onder andere het realiseren van 51 sociale huurwoningen in Laarveld fase 4, 36 sociale huurappartementen in het project J.W. Frisolaan en 67 sociale huurappartementen op de locatie Zevensprong in Moesel. Gedeputeerde Lia Roefs voegt hieraan toe: "Met deze samenwerkingsagenda laat de gemeente Weert zien dat zij vaart wil maken met de realisatie van nieuwe woningen, en dan vooral woningen in het goedkopere segment. Ik ben blij dat wij met deze financiële bijdrage, naast sociale huurwoningen in Laarveld, ook de eerste stap van de grootschalige aanpak van de wijken Keent en Moesel mede mogelijk maken."

Voor de uitvoering van de voorgenomen plannen is een totale investering van ruim € 39,6 miljoen voorzien. Het overgrote deel hiervan, € 37,5 miljoen wordt door derden opgebracht (corporatie). De gemeente investeert ongeveer € 1,87 miljoen. "Met deze investering hopen wij een bijdrage te leveren aan de oplossing van de woningnood in de gemeente Weert," aldus Wethouder Van Eijk.

Lees meer over:

Nieuwbouw|

Lees ook

Gemeente Weert zet maximaal in op financiële impuls voor nieuwbouw woningen

Het bestuur van Weert vraagt om meer dan 150.000 euro aan minister De Jonge. Van dit geld moeten zes...

Nieuw IKC Boshoven moet in 2026 gereed zijn

Een bedrag van 310.000 euro werd in mei 2022 beschikbaar gesteld voor de planvorming van het nieuwe ...

Versnelde bouw 300 woningen Van Horne Kazerne laat op zich wachten

Ruim 1 miljoen euro is er beschikbaar gesteld door de staat om de versnelde bouw van 300 woningen op...

Gemeente Weert krijgt 1 miljoen voor versnelde bouw 300 woningen op terrein Van Horne Kazerne

Op 21 juni vond, in bijzijn van o.a. minister voor Volkshuisvesting Hugo de Jonge, het bestuurlijk o...