window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nieuw IKC Boshoven moet in 2026 gereed zijn

Partijen tekenden in januari een intentieovereenkomst

Basisschool De Uitkijktoren Google Maps
Een bedrag van 310.000 euro werd in mei 2022 beschikbaar gesteld voor de planvorming van het nieuwe Integraal Kindcentrum Boshoven. Op deze plek komen straks de Odaschool, basisschool de Uitkijktoren en ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang samen.
Lars van der Werf | 24 januari 2023 09:00 | Aangepast op 23 januari 2023 20:57
Het nieuwe gebouw gaat ook een belangrijke wijkfunctie vervullen. En bij de realisatie van het nieuwe IKC moet er rekening gehouden worden met een goede en veilige bereikbaarheid en toegankelijkheid en beschikbaarheid voor de inwoners uit de buurt. Ook moet er voldoende parkeergelegenheid zijn en moet het totaal geïntegreerd worden in de omgeving. De gemeenteraad bepaalde vorig jaar dat er voor het vormen van het plan twee locaties onderzocht mogen worden, te weten de locatie van de Anjelierstraat en een locatie in het hart van Boshoven. Mochten beide locaties toch niet geschikt zijn als plek voor het nieuwe IKC of als deelnemende partijen ondanks inspanningen toch geen overeenstemming kunnen vinden over de nieuwe locatie of als er andere zwaarwegende onvoorziene omstandigheden zich voordoen dan wordt de intentieovereenkomst beëindigd.

In het derde kwartaal van dit jaar moet volgens planning de ontwerpfase starten. Deze duurt tot in het eerste kwartaal van 2025. Vanaf dat moment is er ruim een jaar uitgetrokken om het nieuwe gebouw te realiseren. Vanaf het schooljaar 2026-2027 moeten scholen en kinderopvang gebruik kunnen maken van het nieuwe schoolgebouw.Summary

Lees ook

Gemeente Weert zet maximaal in op financiële impuls voor nieuwbouw woningen

Het bestuur van Weert vraagt om meer dan 150.000 euro aan minister De Jonge. Van dit geld moeten zes...

Wijkraad en inwoners Boshoven gehoord met keuze locatie nieuw IKC

De inwoners en de wijkraad van Boshoven worden gehoord in de definitieve locatiekeuze voor het nieuw...

Voor wijkraad Boshoven is maar één locatie geschikt voor nieuw IKC

De zoektocht naar een locatie voor het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) op Boshoven gaat door. De ...

Criteria nieuw IKC Boshoven nu officieel vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de criteria voor het nieuwe integraal kindcentrum (...

Nieuwbouwprojecten in Weert: 154 sociale huurwoningen in de maak!

Wethouder Wendy van Eijk en gedeputeerde Lia Roefs hebben vandaag een samenwerkingsagenda onderteken...

Versnelde bouw 300 woningen Van Horne Kazerne laat op zich wachten

Ruim 1 miljoen euro is er beschikbaar gesteld door de staat om de versnelde bouw van 300 woningen op...