window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nederweert zet actief in op omvormen intensieve veehouderijen

In de collegevergadering van 22 augustus gaven burgemeester en wethouders in Nederweert akkoord op het omvormen van 4 intensieve veehouderijen tot een andere invulling van hun terrein. Navraag leert dat de gemeente actief met ondernemers in het buitengebied in gesprek is om het aantal piekbelasters in de gemeente te verlagen.
RTV Midden-Limburg | 2 september 2023 08:00 | Aangepast op 1 september 2023 17:15
Vier ondernemers met een intensieve veehouderij vroegen recent aan tot het omvormen van hun onderneming. De een maakt van het bedrijf een woning, de ander gaat aan de slag met het verhuren van opslagruimtes. De nieuwe bestemmingen zijn divers, maar wel op een slim moment.

Het is niet zomaar, dat er in de afgelopen periode meerdere aanvragen tot omvorming zijn binnen gekomen, zo laat een woordvoerder van de gemeente weten: “Op verzoek van wethouder Meessen heeft het college van B en W op 27 juni ermee ingestemd om principeverzoeken van deelnemers Maatregel Gerichte Aankoop met voorrang te behandelen. Binnen de gemeente Nederweert hebben zich 5 veehouderijen aangemeld om deel te nemen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet uiterlijk vóór 1 november 2023 een positief principebesluit (collegebesluit of via mandaat) genomen zijn. Dat verklaart grotendeels de stijging van de afgelopen weken. Daarnaast zijn op 3 juli 2023 de landelijke opkoopregelingen LBV en LBV+ opengegaan. Landelijk heeft het RIVM een inschatting gemaakt dat 3001 bedrijven piekbelaster zouden zijn. Het exacte aantal in Nederweert is ons onbekend, we schatten in enkele tientallen. Om zoveel mogelijk Nederweerter bedrijven te laten deelnemen gaan we actief zowel ambtelijk als bestuurlijk het gesprek aan met intensieve veehouderijen die ideeën hebben en eventueel willen omvormen. In die gesprekken leggen we mogelijkheden uit en kijken we naar wat er allemaal wél kan. Ook met agrariërs die niet vallen binnen een regeling voeren we actief het gesprek. We zijn daarbij makkelijk benaderbaar en kunnen als nodig snel schakelen. De redenen dat agrariërs deze stap maken zijn uiteenlopend en per geval verschillend. Enerzijds omdat zich nu simpelweg kansen voordoen anderzijds omdat er bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolging is en er nu regelingen zijn. Als gemeente proberen we zo goed mogelijk mee te denken zodat betreffende agrariërs een goede afweging kunnen maken.”

Een getal om op te richten heeft de gemeente Nederweert niet, zo klinkt het vanuit het gemeentehuis: “In de omgevingsvisie buitengebied is opgenomen dat we ons inspannen om agrarische bedrijven deel te laten nemen aan provinciale en landelijke regelingen. Om dit te bewerkstelligen voeren we veel gesprekken en denken we met een positieve grondhouding mee. Daadwerkelijke omvorming is een proces wat enige tijd in beslag neemt daarom is het niet mogelijk nu heel concreet op korte termijn een exact aantal te noemen.  Daarbij is een aantal niet een doel an sich, wij zijn tevreden als de agrariërs waar het om gaat tevreden zijn.” De gemeente Nederweert denkt dat het uiteindelijk om tientallen bedrijven zal gaan.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...