window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nederweert werkt aan haar woningvoorraad, een hoop plannen worden snel gepresenteerd

Door beperkte capaciteit op het gemeentehuis krijgen de woningbouwambities niet de aandacht die het verdient

De fractie van D66 Nederweert heeft op de raadsvergadering van 7 februari vragen gesteld over de stand van zaken van diverse woningbouwprojecten. Daarop is nu een antwoord gekomen vanuit de gemeente. Een hoop plannen komen er aan, woningen worden snel gerealiseerd. Enkel, door beperkte capaciteit op het stadhuis kan niet alles zo snel gaan als men zou willen.
Jeroen Heijdeman | 2 maart 2023 13:56 | Aangepast op 2 maart 2023 13:56
Vanaf 2023 wordt er gerekend met 551 woningen, als planvoorraad. Dat betekent dat er vanaf dit jaar 551 woningen bij gaan komen, tot en met 2030. Dit jaar zijn dat er 69, volgend jaar 125 en vanaf 2025 komen er in Nederweert nog 357 woningen bij. Het afgelopen jaar zijn er in Nederweert 76 woningen gerealiseerd, waarvan 31 in de sociale huur en 35 in het duurdere koopsegment. Dit jaar komen er in Nederweert 2 betaalbare koopwoningen bij, 4 middenhuur-woningen en 63 duurdere koopwoningen.

Een aantal plannen staan op de planning, de een in een verder stadium dan de ander.
Plan Gutjesweg
In dit plan komen 70 woningen. Het plan is inmiddels voorgesteld aan omwonenden en belanghebbenden. Op dit moment bereidt de gemeente samen met Wonen Limburg een ontwerpbestemmingsplan voor. In de looop van dit jaar wordt er verwacht verder vorm te kunnen gaan geven aan deze plannen. De woningen in dit plan komen voornamelijk in het sociale segment.

Locatie Staat
Begin 2022 zijn voor het plan aan Staat al uitgangspunten voor de integrale ontwikkeling van deze locatie verstrekt aan de ontwikkelende partij. De handschoen ligt nu bij die partij om met een gedegen plan te komen zodat de uitgangspunten vanuit de gemeente terugkomen in het plan. Het plan is in handen van CRE Development.

Bredeweg, fase 2
Aan de Bredeweg in Nederweert is al flink gebouwd. Daar komt nog meer bij. Organisatie Woonik heeft een principeverzoek ingediend voor 14 tot 16 sociale huurwoningen. Hier is eerst nog een bestemmingsplanwijziging nodig, daarna komt het voorstel aan de gemeenteraad.

Julianastraat - Ospelseweg
Woonik is ook voornemens om plannen uit te gaan voeren aan de Julianastraat-Ospelseweg. In dit gebied moeten sociale huurwoningen gesloopt worden en moet er nieuwbouw plaatsvinden. In dit gebied bevindt ook Jong Nederland Budschop zich. Voordat woningbouwplannen in dit gebied door kunnen gaan, moet er eerst een dialoog met de omgeving plaatsvinden. Een externe projectleider is hiervoor verantwoordelijk gesteld.

Plan Klumpenstraat Nederweert-Eind
Voor dit plan is inmiddels al een bestemmingsplan vastgesteld en is ook de omgevingsvergunning voor de woningen verleend. Hier moeten 7 nieuwe woningen komen. Tegen de vergunning is een bezwaarschrift ontvangen, op dit moment is het nog onduidelijk of dit gaat leiden tot vertraging.

Tiskeswej, fase 2
In dit gebied moeten 45 woningen gaan komen. De plannen voor de uitbreiding van Tiskeswej zijn vorig jaar gepresenteerd. Die plannen worden nu uitgewerkt tot verschillende plannen. Dit voorjaar treedt de gemeente Nederweert nog naar buiten met de uitwerking hiervan. Met grondeigenaren in het gebied wordt nog onderhandeld over hij zij deelname kunnen hebben aan de ontwikkeling in dit gebied.

Peelwachter, Ospel
In juli 2022 stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan voor dit gebied vast. 21 woningen moeten hier worden toegevoegd aan de woningvoorraad in Nederweert. Tegen het plan is beroep aangetekend en de Raad van State behandeld dit beroep in 2023.

Laonepaat, Ospel
Dit plan is vastgesteld door de gemeenteraad in februari. Tegen het plan kan nog beroep worden aangetekend. Dit kan voor vertraging zorgen.

Onze Lieve Vrouwstraat 50-52, Ospel
Het bestemmingsplan voor deze locatie is in mei 2022 vastgesteld. Er komen hier 8 appartementen en twee grondgebonden seniorenwoningen. De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op dit moment in behandeling en wanneer deze is verleend kan er worden gestart met de uitvoer van het plan.

Leiverse Velden fase 3
Voor deze locatie is een principeverzoek ingediend bij de gemeente. De plannen die er zijn, zijn om 9 starters/eengezinswoningen in Leveroy te gaan bouwen. In het tweede kwartaal van 2023 zal naar alle waarschijnlijkheid hier een besluit op genomen worden.

Plan Dorpsstraat 7, Leveroy
Hier komen 9 grondgebonden woningen en 2 appartementen. In maart van vorig jaar is hier een principemedewerking aan verleend. De ontwikkelaar bereidt het plan nu voor en komt met een ontwerp bestemmingsplan.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...