window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de komende jaren. Na uren vergaderen kwamen alle fracties tot de conclusie in te kunnen stemmen met de voorgestelde begroting vanuit het college van burgemeester en wethouder. De gemeenteraad had wel nog enkele aanvullingen.
RTV Midden-Limburg | 8 november 2023 10:13 | Aangepast op 8 november 2023 10:13
Allereerst kwamen de fracties tot de conclusie dat ze de hondenbelasting willen afschaffen. Nederweert heeft een flink overschot, van enkele miljoenen. De gemeenteraad concludeerde dat de 55.000 euro die men laat liggen, door het afschaffen van de hondenbelasting, uit die reserve gehaald kan worden. Ook wordt een bedrag van 50.000 euro extra beschikbaar gesteld, uit het overschot, voor meer groen in het buitengebied en in de kernen.

De gemeenteraad draagt het college van B&W verder op om in kaart te brengen waar er in Nederweert een straatje erbij kan worden gebouwd, op basis van de nieuwe regelgeving omtrent kleinschalige woningbouwprojecten. Dit is een initiatief waarbij met her en der een straatje erbij aan de randen van een gemeente een groot deel van de woningnood kan worden opgelost. Hier was unaniem steun voor. Het CDA, Jongeren Akkoord Nederweert en de VVD stelden ook voor om een huisvestingsverordening op te stellen zodat de gemeente woningzoekenden met lokale binding voorrang kan geven bij het toewijzen van sociale huurwoningen en nieuwbouwhuizen. Vanuit de oppositie werd tegen gestemd, maar de motie haalde het wel.

Daarnaast was er brede steun voor de motie om in kaart te brengen welke ommetjes in Nederweert gelopen worden. Met deze input kunnen de wegen en paden, waar het meest gelopen wordt, veiliger en aangenamer gemaakt worden. De gemeenteraad verzoekt wel dit onderwerp niet hoog op de prioriteringsladder te zetten. Ook ligt er vanuit de gemeenteraad de behoefte om te onderzoeken of er een kinderraad voor Nederweert moet worden ingesteld. Bij scholen gaat nu gepeild worden of die behoefte er is. Mocht die behoefte er zijn, wordt een kinderraad en kinderburgemeester benoemd.

Binnen de gemeenteraad was ook voldoende steun voor het beschermen van de Sint-Barbarakerk in Leveroy. Met het parochiecluster gaat gesproken worden over de toekomst van de kerk in het dorp. Daarnaast gaat een traject lopen om te onderzoeken hoe het gebouw te kunnen beschermen van sloop, mocht dit nodig zijn in de toekomst. In het gemeentehuis in Nederweert was ook brede steun voor meer sociale woningbouw in Nederweert. Burgemeester en wethouders moeten bij woningbouwplannen meer aandacht gaan hebben voor betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen. Deze moeten daarnaast ook goed verspreid worden over de kernen. Mocht dat financiële consequenties hebben, moet daar met de gemeenteraad over gesproken worden.

Na 6 uur en 20 minuten werd de vergadering afgesloten en keerden alle betrokkenen huiswaarts. Het college van B&W heeft voldoende huiswerk en kan de komende maanden vooruit met de unaniem vastgestelde begroting.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Gemeente Nederweert|Begroting|

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Begrotingsbehandeling Weert nog niet afgerond, wel geld voor versnelling nieuwbouw, groen en carnaval

De begrotingsbehandeling in de gemeente Weert moet maandag afgemaakt worden. Door de tijdelijke afwe...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...