window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nederweert behoudt steunpunt nieuwkomers

Kinderen voor wie het Nederlands geen moedertaal is behouden ondersteuning

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten om ook voor het huidige schooljaar subsidie te verlenen aan het NT2-steunpunt in Nederweert.
Lars van der Werf | 31 januari 2023 15:52 | Aangepast op 31 januari 2023 15:52
Uit besluit van het college blijkt dat in de gemeente Nederweert al jaren een deeltijd steunpunt voor nieuwkomers is. Het steunpunt ondersteunt kinderen die Nederlands niet als moedertaal hebben en extra ondersteuning nodig hebben. Het college van B&W heeft besloten tot het vaststellen van de subsidie voor het schooljaar 2021-2022 en het verlenen van de subsidie voor schooljaar 2022-2023.

Lees ook

Gemeenteraad Nederweert gaat in vergadering

Het zomerreces zit er op en de raadsleden in Nederweert kunnen zich weer opmaken voor een avond verg...

283 nieuwe wasmachines en koelkasten in Nederweert

De witgoedactie van de gemeente Nederweert heeft gewerkt. Op een actie waarbij inwoners hun 5 jaar (...

Nederweert zet actief in op omvormen intensieve veehouderijen

In de collegevergadering van 22 augustus gaven burgemeester en wethouders in Nederweert akkoord op h...

Raad Nederweert stemt in met kadernota 2024

Op dinsdag 11 juli kwam de gemeenteraad van Nederweert om met elkaar de kadernota van 2024 te bespre...

Hoge slagingspercentages middelbare scholen in Weert en Nederweert

Nu ook de herkansers hun eindexamenuitslag hebben gekregen kan de eindexamen balans opgemaakt worden...

Wethouder Franssen legt voor de komende weken zijn taken neer vanwege ziekte

Wethouder Jorik Franssen van de gemeente Nederweert zal voor de komende weken zijn taken neerleggen ...