window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Minister Van der Wal op werkbezoek in Weert en Nederweert

Versterking van de biobased keten en regionale ontwikkeling in de Peel-regio

Bron: Gemeente Weert
Op 12 juni 2023 bracht minister Christanne van der Wal een bezoek aan de gemeente Weert en Nederweert. Het werkbezoek stond in het teken van haar bestuurlijke trekkersrol bij de ontwikkeling van de Peelsamenwerking.
RTV Midden-Limburg | 13 juni 2023 08:30 | Aangepast op 13 juni 2023 01:05
Minister Van der Wal en lokale vertegenwoordigers, waaronder Noxev-voorzitter Mario Jacobs en de wethouders Wendy van Eijk (Weert) en Boris Meessen (Nederweert), begaven zich op het werkbezoek langs verschillende bedrijven die actief zijn binnen de biobased keten. Een van de bezochte locaties was de boerderij van de familie Smolenaars in Nederweert. Hier werden Kiribomen geplant, een snelgroeiende boomsoort die bekendstaat om zijn bijdrage aan het verminderen van CO2-uitstoot. Kiri-bomen produceren grote hoeveelheden zuurstof en absorberen minstens tien keer meer kooldioxide dan andere bomen. Zelfs een volwassen boom kan tot 21,7 kg CO2 per dag opvangen.
Vervolgens werd het bedrijf Upstairs in Weert bezocht, dat gespecialiseerd is in traprenovatie. Upstairs maakt gebruik van het hout van de Kiribomen om nieuwe trappen te vervaardigen. Dit toont de lokale samenwerking tussen het boerenbedrijf Smolenaars en Upstairs, waarbij duurzaamheid en circulaire economie centraal staan. Het bezoek bood de minister inzicht in de vele mogelijkheden van de biobased keten en de rol die deze kan spelen in de regionale ontwikkeling.
Daarnaast werden tijdens het werkbezoek de ontwikkelingen op het gebied van woningbouw en de bijbehorende stikstofbeperkingen besproken. De gemeenten Weert en Nederweert maken beiden grote stappen op het gebied van woningbouw, maar worden tegelijkertijd geconfronteerd met beperkingen op het vlak van stikstofuitstoot. Dit heeft invloed op bepaalde activiteiten in de regio en maakt het noodzakelijk om duurzame oplossingen te vinden.
De Peel-regio, gelegen op de grens van Brabant en Limburg, heeft een rijke geschiedenis van turfwinning, landsverdediging en waterinfrastructuur. Tegenwoordig wordt het gebied voornamelijk gekenmerkt door intensieve vormen van landbouw en veehouderij. De transitie naar nieuwe vormen van landbouw is een grote uitdaging, die samengaat met andere dringende opgaven zoals de overgang naar groene energie en het behoud van leefbaarheid in de dorpen. Het werkbezoek van de minister heeft laten zien hoe lokale samenwerking en innovatieve initiatieven de veerkracht en ontwikkeling in de Peel-regio kunnen versterken.
Bron: Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Politiek|Werkbezoek|