window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Midden-Limburg vraagt 26 miljoen aan het Rijk

Een Regio Deal om de samenwerking tussen Rijk en de regio om Midden-Limburg te versterken

De zeven gemeentes van Samenwerking Midden-Limburg (SML) dienen vandaag een voorstel in waarbij ze 26 miljoen van het rijk vragen. Ze kunnen dit krijgen door de zogeheten Regio Deal. Dat is een samenwerking tussen Rijk en regio om de regio te versterken. De berekende kosten voor de implementatie van het plan bedragen 60 miljoen euro.
RTV Midden-Limburg | 26 oktober 2023 15:30 | Aangepast op 26 oktober 2023 15:30
Recht op regio deal
Om recht te krijgen op een Regio Deal, moeten er in het gebied problemen spelen die niet goed kunnen worden opgelost met algemeen beleid of specifieke methoden van één sector. De regio’s moeten bereid zijn om samen met de regering aan deze problemen te werken. Ze moeten hiervoor een plan indienen bij het rijk. Dit plan moet helder zijn en onderbouwd met feiten en cijfers. De voorgestelde oplossingen moeten bijdragen aan het bereiken van de doelen. Daarnaast moeten de kosten in verhouding staan tot voordelen die behaald willen worden voor de maatschappij.

Onderwerpen
Vorig jaar kreeg Midden-Limburg niets. De wethouders van Weert en Roermond, Martijn van den Heuvel en Dirk Franssen, geven aan De Limburger aan dat ze denken dat de aanvraag dit keer beter is onderbouwd. Het voorstel focust zich op onderwerpen waar de regio zijn identiteit aan ontleent maar die nu onder druk staan.

Droogte
Een van de problemen waar de regio mee kampt is de droogte. De watertekorten nemen verder toe, de (drink)waterkwaliteit daalt en landbouw, stedelijk gebied en natuur ondervinden schade. Dit zijn enkele gevolgen die te lezen zijn de propositie ‘Transitie met ambitie’. Oplossingen die daarvoor worden geschetst zijn het in kaart brengen van droogteopgave en treffen van maatregelen met partners in de regio. Een ander idee is het vasthouden van water door lokaal ontwikkelde innovaties als steenwol.

Economie en arbeidsmarkt
Ook stelt de SML te maken te hebben met ontgroening, vergrijzing en een tekort aan arbeidskrachten. De ligging nabij economische regio’s als Brainport is een voordeel. Echter hebben de bovengenoemde tekorten daardoor ook impact op bedrijven en economische situatie in dat soort gebieden. Uit onderzoek genoemd in de propositie blijkt ook dat het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten het behalen van de klimaatdoelen in de weg staat.Er zijn een aantal oplossingen die er worden voorgesteld om het enorme tekort aan arbeidskrachten tegen te gaan. Een van die oplossingen is het verbeteren van de manier waarop beroepsopleidingen voor MBO aansluiten bij de beroepen waarin er een tekort aan werknemers is.

Brede Welvaart
Wat wel goed lijkt te gaan is de Brede Welvaart. Dit wilt SML behouden. Echter zijn er ook aspecten in de monitor die aangeven dat er ontwikkelingen moeten blijven plaatsvinden. De ervaren gezondheid in Midden Limburg valt in negatieve zin op. Net zoals het vertrouwen in anderen en instituties en het aantal personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen.

Transitiehuis
Er is ook een plan voor de oprichting van een transitiehuis, dat als regionaal centrum fungeert voor het samenbrengen en delen van kennis en expertise met betrekking tot overgangen en uitdagingen in landelijke gebieden. Het doel is om inwoners en ondernemers te betrekken bij veranderingen en oplossingen te beiden. Ook zou er dan aan het beheren voorzieningsniveaus gewerkt moeten worden op basis van de welvaart monitor. Ten slotte wordt er aandacht besteed aan het aanpakken van ondermijnende criminaliteit.

Verwachting
Naar verwachting ontvangt Midden Limburg in het voorjaar van 2024 een besluit. Als het plan wordt goedgekeurd werken Rijk en regio toe naar een deal. Ze maken dan afspraken over doel, resultaat, financiële middelen en de samenwerking. De toekenning van de financiële bijdrage vindt bij afronding van dit traject plaats. Meer informatie hierover is te vinden op Rijksdienst voor Ondernemend Onderwijs.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Regiodeal|Midden-Limburg|

Lees ook

1 op 10 jongeren in Midden-Limburg in de jeugdzorg

Een recordaantal jongeren zat het eerste half jaar van 2023 in de jeugdzorg. Dat blijkt uit cijfers ...

Subsidie voor uitbreiding streekomroep Midden-Limburg

De samenwerkende lokale omroepen in Midden-Limburg krijgen volgend jaar een flinke bijdrage van het ...

Wethouder van den Heuvel één van de kartrekkers voor de regiodeal in Midden-Limburg

De regiodeal gaat op drie onderwerpen Midden-Limburg stappen vooruit helpen. De transitie van het la...