window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Komst Padelbanen Nederweert duurt nog even, beoogde locaties komen niet door de test

Vooral de mogelijke geluidsoverlast is een heikel punt

Terug naar 2022. Toen stelde de gemeenteraad van Nederweert middelen beschikbaar aan het college van burgemeester en wethouders voor de realisatie van twee padelbanen in Nederweert. Dat traject loopt nu vertraging op.
Jeroen Heijdeman | 11 maart 2023 16:30 | Aangepast op 11 maart 2023 12:41
Burgemeester en wethouders zijn enthousiast aan de slag gegaan met het realiseren van de banen. Het budget wat zijn van de gemeenteraad hebben gekregen is €150.000 euro. Drie voorkeurslocaties zijn daarbij bekeken. Elke locatie bleek uiteindelijk niet geschikt genoeg te zijn voor de komst van een van de snelstgroeiende sporten van Nederland.

Mini Tennisbanen
Allereerst is de optie onderzocht om de banen te laten plaatsen ter hoogte van de mini tennisbanen. Hier bleek het geluid van de padelbanen ten opzichte van de geluidgevoelige objecten te hoog . Het gaat hier om de woningen aan de Flora-, Eiken- en Ribesstraat en het gebouw van Bengele 7. Dit laatste pand is voor veel inwoners nog wel bekend omdat hier lang getest is op het coronavirus.

Tussen NTS '72 en voetbalveld Merefeldia
Vervolgens zijn de mogelijkheden bekeken tussen het tennisveld en voetbalveld. Deze optie was niet haalbaar binnen het beschikbare budget. Het verplaatsen van het leidingwerk was kostbaar (ruim €50.000,-) en er
was een wachttijd van 60 weken. Ook blijkt dat ook deze locatie te dicht op geluidgevoelige objecten is gelegen. De richtlijn die wordt aangehouden is een afstand tussen padelbanen en geluidgevoelige objecten van minimaal 100 meter.

Grasveld tennisbaan en Merefeldia
Als derde optie is gekeken naar het grasveld ter hoogte van de tennisbaan en de
fietsenstalling bij het voetbalveld. Naar deze optie is serieus gekeken en voor deze optie heeft ook een geluidsonderzoek plaatsgevonden. De afstand naar de woningen is op deze locatie groot genoeg, maar uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de beoogde locatie niet voldoet aan de geluidnormen. Deze informatie was al bekend.

Het college van B&W wil niet van het budget afwijken en wil de gestelde regels voor het geluid ook niet aanpassen. De geluidnormen moeten blijven zoals ze zijn. De vervolgstappen die het college neemt is opnieuw in gesprek gaan met de tennisclub en ook de Koninklijke Nederlandse Tennisbond. In dit gesprek wordt gesproken over de (on)mogelijkheden van padel in Nederweert maar ook over wat er gedaan kan worden om de geluidsoverlast te minimaliseren. Ook kan er daarna gekeken worden naar een nieuwe alternatieve locatie.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Nederweert kan kiezen uit 7 partijen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is er in Nederweert de keuze uit 7 partijen. Die gaan de k...

Weert heeft weer een muziekwinkel

Weert heeft er weer een muziekwinkel bij! In De maasstraat heeft deze week MGear de deuren geopend. ...

Maar enkele huisartsen in het Weerterland beschikbaar voor nieuwe patiënten

Bij de huisartsen wordt het drukker en drukker. En dat heeft ook zo zijn effect op het aannamebeleid...

Wethouder Ten Kate wil niet concreet worden over afspraak met erfgoedverenigingen

Vlak voor de verkiezingsperiode voor een nieuwe gemeenteraad was er in Nederweert gedoe over het erf...

Nederweert werkt aan haar woningvoorraad, een hoop plannen worden snel gepresenteerd

De fractie van D66 Nederweert heeft op de raadsvergadering van 7 februari vragen gesteld over de sta...

Dames MEOS op stoom in tweede divisie

3 keer promoveren in 6 jaar tijd is niet aan iedereen besteed. Wel aan de dames 1 van handbalclub ME...