window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Kansrijk in de Wijk wordt voor onbepaalde tijd voortgezet in Weert en Nederweert

Het project Kansrijk in de Wijk is een initiatief om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans te geven om werknemersvaardigheid op te doen, als opstap naar regulier werk. Het initiatief is een samenwerking tussen gemeente Weert, Nederweert en de Risse Groep. De gemeentes zijn hierin de opdrachtgever en Risse Group de opdrachtnemer. De laatst gesloten overeenkomt loopt tot 31 december. Om de continuïteit te waarborgen zal de nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd worden verlengd.
RTV Midden-Limburg | 11 december 2023 18:29 | Aangepast op 11 december 2023 18:29
Naast dat het werknemers de kans geeft om vaardigheid op te doen, draagt het project ook bij aan initiatieven in onder andere Nederweert. Zo verspreidt Kansrijk in de Wijk ontbijtpakketten van het jeugdontbijt. Ook worden er, waar nodig, spullen voor de ruilwinkel vervoerd. Daarnaast is er incidenteel geholpen bij aanplanting van het hofje aan de Meester Mertensstraat.

Wmo-doelstelling
Ook draagt het project bij aan de Wmo-doelstelling ‘’zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen’’. Kansrijk in de Wijk doet dit door werkzaamheden uit te voeren voor mensen die beperkt zelfredzaam zijn en waarin de Wmo of andere wetgeving niet in voorziet. Zo wonen mensen langer thuis. Voorbeelden hiervan zijn eenvoudige reparaties in een woning, klein tuinonderhoud of kleine verhuizingen.

Effect
Dit zijn voorbeelden van werkzaamheden in het project. Maar heeft het ook effect voor de inwoners die die werkervaring opdoen? In Weert en Nederweert hebben in 2022, 50 personen deelgenomen aan Kansrijk in de Wijk. 24 van die 50 zijn uitgestroomd naar werk. Voor de overige 26 geldt dat het project een positieve invloed heeft gehad op hun ontwikkeling. Daarnaast zijn sommigen van hen uitgestroomd naar vrijwilligerswerk. Voor 2023 kan de uitstroom van deelnemers nog niet geduid worden aangezien zij nog midden in het traject zitten.

Deelnemende partijen
Naast Gemeente Weert en Nederweert spelen corporatie Wonen Limburg en Woningvereniging Woonik ook een rol in het project. Zij doen mee door de dienstverdeling voor dagdelen in te kopen. Werk.kom en samenwerkingspartner Attender zorgen voor de uitvoering.Het is alleen nog niet gelukt is om een projectleider te werven voor de doorontwikkeling. Desondanks zien de betrokken partijen de meerwaarde van het project.  

Lees meer over:

Kansrijk in de wijk|