window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Grootschalige distributiehallen niet welkom op Kanaalzone II

Een unaniem besluit hierover viel hierover tijdens de raadsvergadering van 26 oktober

Bron: Gemeente Weert
Gisteravond maakten de raadsleden van Weert in een unaniem besluit duidelijk dat grootschalige distributiehallen niet welkom zijn op bedrijventerrein Kanaalzone II. Deze uitspraak kwam naar aanleiding van de aanvraag van ontwikkelaar EvolutionRE om een hal van 74.000 vierkante meter en een tweede van 15.000 vierkante meter te bouwen aan de Industriekade.
RTV Midden-Limburg | 26 oktober 2023 09:27 | Aangepast op 26 oktober 2023 09:27
De discussie begon aanvankelijk met een stemming over een onafhankelijk onderzoek naar de verkeerseffecten van dit plan, met name voor de Ringbaan-Noord. Er bestond bezorgdheid over de mogelijk grote toename in vrachtverkeer. Het college kreeg de opdracht om het verkeersonderzoek te betrekken bij de besluitvorming over de bouwplannen van EvolutionRE.

Echter, het college van B&W stelde dat zij dat niet mochten doen en ontraadde de motie. De vergunningsaanvraag moet volgens het college enkel worden getoetst aan de kaders van goede ruimtelijke ordening, zonder rekening te houden met andere zaken.Onder druk van deze situatie trokken het CDA, DUS Weert, PvdA, Van de Loo en GroenLinks hun motie in en formuleerden ze een nieuwe raadsbrede motie. Hierin benadrukte de raad dat grootschalige logistiek (gebouwen van vier hectare of groter) ongewenst is op Kanaalzone II.

Wethouder Wendy van Eijk (VVD) ontraadde deze nieuwe motie ook, waarbij ze opmerkte dat het lastig zou worden om de vergunning te weigeren vanwege het bestemmingsplan op die locatie dat de bouw van grote hallen niet uitsluit. Ze wees erop dat het problematisch is als de verwachting wordt gewekt dat de vergunning kan worden afgewezen. Ondanks deze bezwaren nam de raad de motie unaniem aan, wat aangeeft dat politiek Weert sterk gekant is tegen de bouw van iets wat ze niet willen. Dit besluit volgt op een eerdere motie waarin zorgen werden geuit over de impact van grote warehouses en logistieke centra op de verkeersdrukte in Weert-West en Weert-Noord, evenals de industriële ontwikkeling in Weert.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees ook

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Gemeenteraad Weert gaat in vergadering

Op de avond van 25 oktober aanstaande zal de Gemeenteraad van Weert weer samenkomen voor een vergade...

Extra vergadering over Bee-j Bertje eindigt in niets

De extra ingelaste raadsvergadering over de situatie omtrent Bee-j Bertje is woensdagavond geëindigd...

Gemeenteraad Weert vergadert vanavond

Op woensdag 22 maart vergadert de gemeenteraad van Weert. Vanaf 19:30 uur zitten raadsleden, burgeme...

Gemeenteraad Nederweert gaat in vergadering

Op dinsdag 21 maart komt de gemeenteraad van Nederweert weer bijeen voor een nieuwe raadsvergadering...

Eric Mertens neemt met harde kritische woorden afscheid van de gemeenteraad

Op 25 januari nam Eric Mertens afscheid van de gemeenteraad. Dat deed hij in stevige bewoordingen. M...