window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Weert verbreekt zusterband met Yuhang na 14 jaar.

Weinig concrete resultaten, mensenrechten en de geopolitieke situatie wegen zwaarder dan bedrijfscontacten in China

Ondertekening met oud-burgemeester Heijmans
Aan de Weerter band met Yuhang komt een einde. Ten minste, als het aan burgemeester en wethouders in Weert ligt. Dat voorstel willen ze gaan doen aan de gemeenteraad van Weert. Na 14 jaar komt er een einde aan de internationale band die beide regio's sinds 2009 hadden. In 2009 ging Weert een band aan met Yuhang. Dit werd in 2013 een officiële verzusteringsovereenkomst. Iedere 5 jaar wordt de overeenkomst geëvalueerd en na de evaluatie werd geconcludeerd dat de band wellicht toch niet meer zo'n goed idee is.
Jeroen Heijdeman | 12 april 2023 12:42 | Aangepast op 12 april 2023 12:42
Het college van B&W ziet in dat er in samenwerking met een Chinese regio economische kansen liggen. China is een grote en interessante markt voor Weerter bedrijven. De gemeente is hierin waardevol geweest door de contacten te faciliteren tussen bedrijven en de Chinese markt. De lijst met argumenten tegen een voortzetting van de samenwerking is langer. De economische resultaten die geboekt zijn, zijn nauwelijks tastbaar. Echt concrete resultaten zijn er niet. Daarnaast zijn er nogal wat spanningen met China op het gebied van mensenrechten, (digitale) veiligheid en geopolitiek. Ook het verloop van Covid-19 (in China) draagt niet bij aan een stabiele lange afstandsrelatie. Ook heeft Weert besloten om zich te heroriënteren op samenwerkingen dichterbij, met Midden- en Noord-Limburg, Belgische buurgemeenten, Noord-Brabant en de EUregio Rijn-Maas-Noord.

Dertien bezoekjes brachten ambtenaren van de gemeente een bezoek aan Yuhang. Altijd was daar de burgemeester bij aanwezig. De reis richting Weert werd door Chinese ambtenaren zeven keer gemaakt. Ook blijkt uit de evaluatie de blijdschap van de bekendheid die Weert heeft gekregen met de poging tot het verkrijgen van een Alibaba-distributiecentrum op Kampershoek 2.0. Ook al mislukte die missie, het heeft voor een hoop bekendheid gezorgd voor het bedrijventerrein.

De relatie tussen China en Westerse landen is een bijzondere. Die relatie staat steeds verder onder druk. Discussies over de geopolitieke situatie, mensenrechten-, veiligheids- en milieukwesties zorgen daar voor. Ook het VN-rapport van spetember 2022 onderschrijft deze kwesties. Ondanks dat de Rijksoverheid sschrijft dat juist op lokaal niveau wel resultaten behaald kunnen worden in de dialoog, laat Weert die dialoog aan zich voorbij gaan.

Op 7 juni neemt de gemeenteraad een besluit over het wel of niet verbreken van de onderlinge relaties. Omdat de overeenkomst voor die periode al stilzwijgend zou worden verlengd, heeft het college haar standpunt wel al laten weten aan Yuhang. Ook Weerter ondernemers, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Provincie Limburg zijn op de hoogte gebracht van het besluit.
Bron: Weerterland Journaal

Lees meer over:

Gemeente Weert|Yuhang|

Lees ook

Gemeente Weert gaat aan de slag met toekomstbestendige huisvesting voor verenigingen en andere gebruikers

De gemeente Weert heeft een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijke accommodaties. De beheer...

Ruud Gelissen is een Weerter succesverhaal in Tilburg

Een Weerter jong met een succesverhaal in Tilburg, dat is Ruud Gelissen. Hij verhuisde na z'n studie...

Kansen voor grote lokale vertegenwoordiging Weert en Nederweert in Provinciale Staten

Nu het stof is gaan liggen en de stemmen zijn geteld worden de eerste contouren zichtbaar van de nie...

Cabarestafette in het Munttheater; prijswinnaars komen naar Weert

Brigitte Kaandorp, Bert Visscher, Hans Teeuwen en Theo Maassen. Naast dat ze allemaal fantastisch zi...

Vervangen riolering Hushoverweg mooi moment voor verwijderen oversteekplaats turborotonde

Nadat recent het riool in de Hushoverweg is ingestort gaan burgemeester en wethouders voorstellen aa...

Kerst in het Weerterland

Hoe wordt kerst gevierd? Ga mee langs verschillende huizen in het Weerterland.