window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Weert stapt naar rechter om vernieuwing Sporthal Boshoven mogelijk te maken

Huidige voorwaarden businessclub maken nieuwe plannen moeilijk

Businessclub Google Maps
De gemeente Weert maakt stappen om de plannen voor het Open Park Boshoven te realiseren. Onderdeel van de plannen is een nieuwe turnhal, maar ook wordt Sporthal Boshoven vernieuwd. Bij het maken van de plannen rondom Sporthal Boshoven lopen de beleidsmakers tegen een probleem aan: Het pand van de voormalige businessclub.
Jeroen Heijdeman | 23 december 2022 12:30 | Aangepast op 23 december 2022 12:30
In 1993 werd in beheer van de businessclub van het Eredivisiebasketbal in Weert een pand tegen Sporthal Boshoven gebouwd. Dit gebeurde op Odamolenstraat 15. In dit pand vonden businessclub activiteiten plaats. En door de verbinding met de sporthal kon er ook genoten worden van de sportieve prestaties van het Weerter basketball. Toen de topsportlicentie in 2017 van Basketball Stars Weert naar Basketbal Academie Limburg ging bleef het pand leeg staan. En dat staat het nog steeds. Verwoede pogingen zijn gedaan om een bestemming te vinden voor het pand, maar tevergeefs.

Dit komt omdat de bestemming van het pand vrij specifiek vast ligt: "De businessclub mag uitsluitend werkzaamheden uitoefenen en activiteiten ontplooien die direct verband houden met de huidige doelstelling van de businessclub en welke besloten en zakelijk van aard dienen te zijn. Gebruik ten behoeve van anderen dan leden van de businessclub is slechts toegestaan indien dit een besloten karakter heeft en niet strijdig is of een nadelige invloed heeft op de activiteiten in de directe belending van de grond en de te stichten opstallen, zijnde sporthal Boshoven. In alle gevallen waarin over dit ‘strijdig gebruik’ of nadelige invloed verschil van mening tussen partijen ontstaat, aanvaardt de businessclub reeds nu voor alsdan het standpunt ter zake van het gemeentebestuur.” Doelstelling van de genoemde Businessclub was: “de stoffelijke, maatschappelijke en ideële belangen van haar leden te bevorderen, door in het kader van haar onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen te sluiten. Zij tracht dit doel te bereiken o.a. door handels- en productieactiviteiten, intern en extern georganiseerde activiteiten en samenwerking.”

In het licht van de voorgenomen vernieuwing van sportpark Boshoven richting het Open Park hebben burgemeester en wethouders nu besloten om naar de rechter te stappen. Er zijn advocaten in de arm genomen die bij de rechter gaan proberen om het erfpachtrecht, oftewel de bestemming van het pand, te laten vervallen. Advocaten van Dirkzwager Advocaten zijn nu ingeschakeld. Als alles rond komt zijn er meer mogelijkheden bij de vernieuwing van Sporthal Boshoven. Een uitspraak wordt pas over enkele maanden verwacht.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

0495KIEST - Kennismaken met: D66 Weert

Lizbeth Steinbach is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijsttrekker voor D66 Weert.

Vluchtellingenopvang oorlog Oekraïne maakt de tongen los

In het najaar van 2021 kwam het onderwerp vluchtelingen weer op tafel. Toen voor Afghaanse vluchteli...

Restaurant Marrees behoudt Michelinster

90 restaurants ontvingen dit jaar een Michelin-ster. De erkenning voor restaurants voor een goede ke...

Schutterijen Weerterland klaar voor het OLS

Het is een bijzondere week voor de schutterijen in Belgisch en Nederlands Limburg. Op zondag 3 juli ...

Weert en Nederweert terughoudend in opvang meer asielzoekers

Op zaterdag 27 augustus sprak de voorzitter van de Veiligheidsregio's, Hubert Bruls, in Buitenhof. H...

Met het Munttheater bovenaan zijn verlanglijstje verovert Rida Abouhayan steeds meer podia met zijn grappen

In februari begon hij met stand-up comedy in Amsterdam. Op een open podium nam Rida Abouhayan de mic...