window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Weert stapt naar rechter om vernieuwing Sporthal Boshoven mogelijk te maken

Huidige voorwaarden businessclub maken nieuwe plannen moeilijk

Businessclub Google Maps
De gemeente Weert maakt stappen om de plannen voor het Open Park Boshoven te realiseren. Onderdeel van de plannen is een nieuwe turnhal, maar ook wordt Sporthal Boshoven vernieuwd. Bij het maken van de plannen rondom Sporthal Boshoven lopen de beleidsmakers tegen een probleem aan: Het pand van de voormalige businessclub.
Jeroen Heijdeman | 23 december 2022 12:30 | Aangepast op 23 december 2022 12:30
In 1993 werd in beheer van de businessclub van het Eredivisiebasketbal in Weert een pand tegen Sporthal Boshoven gebouwd. Dit gebeurde op Odamolenstraat 15. In dit pand vonden businessclub activiteiten plaats. En door de verbinding met de sporthal kon er ook genoten worden van de sportieve prestaties van het Weerter basketball. Toen de topsportlicentie in 2017 van Basketball Stars Weert naar Basketbal Academie Limburg ging bleef het pand leeg staan. En dat staat het nog steeds. Verwoede pogingen zijn gedaan om een bestemming te vinden voor het pand, maar tevergeefs.

Dit komt omdat de bestemming van het pand vrij specifiek vast ligt: "De businessclub mag uitsluitend werkzaamheden uitoefenen en activiteiten ontplooien die direct verband houden met de huidige doelstelling van de businessclub en welke besloten en zakelijk van aard dienen te zijn. Gebruik ten behoeve van anderen dan leden van de businessclub is slechts toegestaan indien dit een besloten karakter heeft en niet strijdig is of een nadelige invloed heeft op de activiteiten in de directe belending van de grond en de te stichten opstallen, zijnde sporthal Boshoven. In alle gevallen waarin over dit ‘strijdig gebruik’ of nadelige invloed verschil van mening tussen partijen ontstaat, aanvaardt de businessclub reeds nu voor alsdan het standpunt ter zake van het gemeentebestuur.” Doelstelling van de genoemde Businessclub was: “de stoffelijke, maatschappelijke en ideële belangen van haar leden te bevorderen, door in het kader van haar onderneming overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen te sluiten. Zij tracht dit doel te bereiken o.a. door handels- en productieactiviteiten, intern en extern georganiseerde activiteiten en samenwerking.”

In het licht van de voorgenomen vernieuwing van sportpark Boshoven richting het Open Park hebben burgemeester en wethouders nu besloten om naar de rechter te stappen. Er zijn advocaten in de arm genomen die bij de rechter gaan proberen om het erfpachtrecht, oftewel de bestemming van het pand, te laten vervallen. Advocaten van Dirkzwager Advocaten zijn nu ingeschakeld. Als alles rond komt zijn er meer mogelijkheden bij de vernieuwing van Sporthal Boshoven. Een uitspraak wordt pas over enkele maanden verwacht.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Laatste kermismis voor Deken Franken

De zondagmorgen van Kermis Weert staat in het teken van de Kermismis, om 11:00 uur bij de botsauto's...

Weert Kermis Wordt Wakker. Wekdienst voor zondag 24 september

Het Kermisweekend is in volle gang. Het Weerterland wordt wakker en maakt zich op voor de derde dag ...

Live: Kermiszaterdag 23 september 2023

Wat gebeurt er op Weert Kermiszaterdag 23 september 2023? Wat komt voorbij op de pleinen? Gebeuren e...

Weert Kermis Wordt Wakker: zaterdagochtend wekdienst

Weert Kermis Wordt Wakker! We beginnen aan de de tweede dag van de Weerter Kermis. De zaterdag heeft...

Wethouder Winters kijkt uit naar Kermis Weert 2023

Kermis Weert 2023 is begonnen. Wethouder Winters kijkt uit naar de editie van dit jaar. Dat vertelde...

Live: De eerste kermisdag van Kermis Weert 2023

Kermis Weert 2023 is begonnen. Via WeertFM blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt op de Weer...