window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Weert dringt aan op tijdige melding van evenementendata

In een anticipatie op het evenementenseizoen van 2024 heeft de gemeente Weert een oproep gedaan aan alle evenementenorganisatoren om hun evenementendata tijdig te melden.

De behoefte aan een nauwkeurige planning en coördinatie is essentieel om een vlot verloop van de evenementen te waarborgen, niet alleen binnen Weert zelf, maar ook in omliggende gemeenten. Als er op dezelfde dag meerdere grote evenementen plaatsvinden, kan dit invloed hebben op de beschikbaarheid van politie, brandweer en GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio). Daarom wil de gemeente in een vroeg stadium in overleg gaan met de hulpdiensten om mogelijke conflicten te voorkomen.
RTV Midden-Limburg | 4 augustus 2023 16:22 | Aangepast op 4 augustus 2023 16:22
Evenementenorganisatoren kunnen hun evenementen eenvoudig en snel melden bij de gemeente Weert via de website www.weert.nl/vooraankondigingevenement.

De gemeente heeft alvast een blik geworpen op de evenementenkalender van juli 2024, waarin onder andere het bekende Bospop festival in Weert en het Oud Limburgs Schuttersfeest (OLS) in Nederweert gepland staan. Vanwege de verwachte grote inzet van hulpdiensten tijdens deze evenementen, is het mogelijk dat andere geplande evenementen in dezelfde periode moeten worden herzien.

Om de evenementenplanning voor 2024 op een transparante manier te organiseren, zal er een openbare evenementenkalender worden geïntroduceerd. Deze kalender bevat alle evenementen die op tijd zijn gemeld bij de gemeente. Na overleg met de hulpdiensten wordt de kalender in december 2023 definitief vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Evenementen die op de kalender staan, hebben dan een gereserveerde datum en locatie in afwachting van de formele vergunningsaanvraag.

Het is van cruciaal belang dat evenementenorganisatoren tijdig hun evenementen melden om een soepele en georganiseerde afhandeling van vergunningsaanvragen te waarborgen. Als de vergunning niet tijdig wordt aangevraagd, komt de reservering te vervallen en wordt de locatie en het tijdstip beschikbaar gesteld aan andere geïnteresseerden.
Om duidelijkheid te scheppen voor alle betrokkenen, vraagt de gemeente iedereen die van plan is een evenement te organiseren tussen 1 januari 2024 en 1 april 2025 in Weert, om vóór 30 september 2023 een vooraankondiging te doen via www.weert.nl/vooraankondigingevenement. Tevens wordt een eenmalige vooraankondiging gevraagd voor evenementen in het eerste kwartaal van 2025, vanwege de vele festiviteiten rondom carnaval.

Het is belangrijk op te merken dat een vooraankondiging géén vergunningsaanvraag is. Het doel is om een overzicht te krijgen van alle voorgenomen evenementen, rekening houdend met locatiespreiding en benodigde inzet van hulpdiensten. Een formele vergunningsaanvraag moet altijd tijdig worden ingediend.

Voor vragen of meer informatie kunnen geïnteresseerden een e-mail sturen naar evenementen@weert.nl. Tevens worden er mogelijkheden geboden voor direct contact: een inloopmoment in het stadhuis op 30 augustus tussen 15:00 en 17:00 uur, en een telefonisch vragenuurtje op 19 september van 15:00 tot 17:00 uur, via het nummer 0495-575000.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Evenementen|

Lees ook

Gemeente beantwoordt vragen over proces evenementenvergunningen

De gemeente Weert heeft afgelopen week gereageerd op vragen van Weert Lokaal over het proces van eve...