window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente onderzoekt mogelijke locaties voor nieuwe Kwadrant-vestiging

Bezorgdheid over impact op nabijgelegen gebieden en Tuinpark Lamershof

In een recente brief aan het College van Burgemeester en Wethouders van Weert uit de lokale partij Weert Lokaal bezorgdheid over de mogelijke nieuwe locatiekeuze voor de vestiging van het Kwadrant. De brief, ondertekend door Paul Spruijt, roept op tot duidelijkheid en vraagt om antwoorden op enkele belangrijke vragen.
RTV Midden-Limburg | 15 augustus 2023 09:25 | Aangepast op 15 augustus 2023 09:25
Volgens een artikel in De Limburger van 25 juli jl. onderzoekt de gemeente Weert momenteel verschillende locaties voor de nieuwbouw van het Kwadrant, omdat de huidige locatie naar verluidt “op” zou zijn. De brief van Weert Lokaal benadrukt enkele zorgen die zijn gerezen naar aanleiding van dit onderzoek.

In het artikel wordt aangegeven dat drie mogelijke locaties worden onderzocht voor de nieuwe vestiging van het Kwadrant. Weert Lokaal vraagt om verduidelijking over welke locaties dit betreft en of de locatie nabij het College van Weert daadwerkelijk als een serieuze optie wordt beschouwd.

De brief wijst erop dat de voorgestelde locatie nabij het College al bebouwd is, met chaletwoningen, sportaccommodaties en andere faciliteiten. Dit roept vragen op over de beschikbare ruimte en de mogelijke gevolgen van verdere bebouwing op deze locatie.

Weert Lokaal uit bezorgdheid over de mogelijke verkeersbewegingen die zouden ontstaan als gevolg van de nieuwe locatiekeuze. Met name in het geval van de College-locatie zou dit de Randweg Zuid doorkruisen. Dit roept vragen op over de consistentie met eerdere raadsbesluiten met betrekking tot verkeersstromen en doorstroming op de Ringbaan Zuid.

Een ander aandachtspunt in de brief is de mogelijke impact van de nieuwe locatie op het nabijgelegen Tuinpark Lamershof. De brief wijst erop dat dit volledig bezette tuinpark een diverse en inclusieve gemeenschap vertegenwoordigt, waar leden van verschillende leeftijden en achtergronden samenwerken en elkaar ondersteunen. Daarnaast draagt het park bij aan biodiversiteit en milieubescherming in Weert. De brief benadrukt dat het tuinpark een groene oase vormt en verwijst naar gemeentelijke uitgangspunten met betrekking tot natuur en milieu.

Weert Lokaal concludeert de brief door te benadrukken dat de opgeworpen vragen van groot belang zijn voor de Weerter gemeenschap. De partij roept het College van B&W op om deze vragen te beantwoorden en duidelijkheid te verschaffen over de mogelijke gevolgen van de locatiekeuze voor het Kwadrant en de aangrenzende gebieden, waaronder Tuinpark Lamershof.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Het Kwadrant|Verhuizing|

Lees ook

Het Kwadrant ontvangt 30.000 euro voor het wegwerken van onderwijsachterstanden bij leerlingen

Een groot aantal leerlingen met kans op onderwijsachterstanden stroomt door naar Het Kwadrant. Zo sc...