window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Nederweert oordeelt over nieuwe verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen

De verordening regelt verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan gemeentelijke organen en derden

De gemeenteraad van Nederweert bespreekt dinsdag 7 februari een nieuwe verordening. Deze verordening bepaalt hoe gegevens uit de basisregistratie verstrekt mogen worden aan gemeentelijke organen en derden. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierbij de verantwoordelijkheid om te beslissen welke gegevens verstrekt mogen worden en aan wie.
Lars van der Werf | 6 februari 2023 09:40 | Aangepast op 6 februari 2023 09:40
Als er gegevens verstrekt mogen worden aan derden, dan gelden hier beperkingen aan. Dit mag bijvoorbeeld alleen met schriftelijke toestemming van de betrokkene of als de verstrekking nodig is voor een gerechtvaardigd belang van de derde en het niet schadelijk is voor de betrokkene. De gegevens die verstrekt mogen worden zijn bijvoorbeeld naam, adres, geboortedatum en andere algemene informatie.

De nieuwe Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Nederweert 2022 treedt, bij goedkeuring, op een nog vast te stellen moment in werking. Hierdoor is er duidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie en hoe deze verstrekt mogen worden.
Bron: Gemeente Nederweert