window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Nederweert dreigt met 50.000 euro boete voor windpark Ospeldijk

Binnen vier weken moet er een oplossing zijn voor het teveel aan geluid wat uit de windmolen komt

Windpark Ospeldijk houdt de gemoederen bezig. Onlangs bleek uit onderzoek dat bij in ieder geval een van de vier windmolens het geluidsniveau boven het toegestane aantal db was. Omwonenden zijn het zat en hebben om handhaving gevraagd. Met succes, als het niet opgelost wordt hangt er een flinke geldboete boven de markt.
Jeroen Heijdeman | 5 april 2023 09:07 | Aangepast op 5 april 2023 09:07
De windmolens in Nederweert zijn verdeeld over twee zones, Windpark Ospeldijk Oost en Windpark Ospeldijk West. De een is in handen van WML Wind BV, de ander in handen van Burgerwindpark Ospeldijk. Op 28 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief verstuurd naar alle betrokkenen in deze kwestie. De eigenaren van de windparken maar ook naar de omwonenden van de windparken. Nu alle zienswijzen binnen zijn kan geconcludeerd worden dat de maat voor de gemeente Nederweert vol is. De gemeten geluidswaardes liggen 2db boven de toegestane waardes en uit voorzorg en ter bescherming van omwonenden wordt er nu een last onder dwangsom opgelegd. Mochten WML Wind BV en het Burgerwindpark Ospeldijk niet de maatregelen nemen om de geluidsoverlast te reduceren dan wel te stoppen, hangt er voor beide partijen een boete van 25.000 euro boven het hoofd. Beide organisaties moeten binnen vier weken met een voorstel komen hoe ze een tijdelijke geluids-reducerende oplossing gaan toepassen op de windmolen die teveel lawaai maakt. De tijdelijke maatregel moet worden toegepast totdat de nieuwe bronsterktemeting, uit te voeren door de gemeente, duidelijkheid biedt over de bronsterkte van de andere windmolens en de daadwerkelijk optredende immissiewaarden ter plaatse van de maatgevende woningen in de omgeving van Windpark Ospeldijk. Aan de hand van de resultaten van de nieuwe bronsterktemeting met betrekking tot alle vier de turbines wordt de definitieve handhavingsstrategie ten aanzien van het windpark bepaald.
De oorspronkelijke boete lag op 15.000 euro. Juristen van omwonenden hebben opgemerkt dat dit bedrag te laag is en voor WML Wind BV en Burgerwindpark Ospeldijk geen prikkel zal zijn om snel actie te ondernemen. Omwonenden hadden ook nog klachten ingediend op het gebied van strijd met het Unierecht, gebrekkige inspraak en informatievoorziening bij totstandkoming Windpark Ospeldijk, een laagfrequent geluid, slagschaduw, externe veiligheid en de aanwezigheid van fijn stof, erosie en SF6. Op al deze gebieden hebben de omwonenden geen gelijk gekregen.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...