window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente Nederweert dreigt met 50.000 euro boete voor windpark Ospeldijk

Binnen vier weken moet er een oplossing zijn voor het teveel aan geluid wat uit de windmolen komt

Windpark Ospeldijk houdt de gemoederen bezig. Onlangs bleek uit onderzoek dat bij in ieder geval een van de vier windmolens het geluidsniveau boven het toegestane aantal db was. Omwonenden zijn het zat en hebben om handhaving gevraagd. Met succes, als het niet opgelost wordt hangt er een flinke geldboete boven de markt.
Jeroen Heijdeman | 5 april 2023 09:07 | Aangepast op 5 april 2023 09:07
De windmolens in Nederweert zijn verdeeld over twee zones, Windpark Ospeldijk Oost en Windpark Ospeldijk West. De een is in handen van WML Wind BV, de ander in handen van Burgerwindpark Ospeldijk. Op 28 februari heeft het college van burgemeester en wethouders een brief verstuurd naar alle betrokkenen in deze kwestie. De eigenaren van de windparken maar ook naar de omwonenden van de windparken. Nu alle zienswijzen binnen zijn kan geconcludeerd worden dat de maat voor de gemeente Nederweert vol is. De gemeten geluidswaardes liggen 2db boven de toegestane waardes en uit voorzorg en ter bescherming van omwonenden wordt er nu een last onder dwangsom opgelegd. Mochten WML Wind BV en het Burgerwindpark Ospeldijk niet de maatregelen nemen om de geluidsoverlast te reduceren dan wel te stoppen, hangt er voor beide partijen een boete van 25.000 euro boven het hoofd. Beide organisaties moeten binnen vier weken met een voorstel komen hoe ze een tijdelijke geluids-reducerende oplossing gaan toepassen op de windmolen die teveel lawaai maakt. De tijdelijke maatregel moet worden toegepast totdat de nieuwe bronsterktemeting, uit te voeren door de gemeente, duidelijkheid biedt over de bronsterkte van de andere windmolens en de daadwerkelijk optredende immissiewaarden ter plaatse van de maatgevende woningen in de omgeving van Windpark Ospeldijk. Aan de hand van de resultaten van de nieuwe bronsterktemeting met betrekking tot alle vier de turbines wordt de definitieve handhavingsstrategie ten aanzien van het windpark bepaald.
De oorspronkelijke boete lag op 15.000 euro. Juristen van omwonenden hebben opgemerkt dat dit bedrag te laag is en voor WML Wind BV en Burgerwindpark Ospeldijk geen prikkel zal zijn om snel actie te ondernemen. Omwonenden hadden ook nog klachten ingediend op het gebied van strijd met het Unierecht, gebrekkige inspraak en informatievoorziening bij totstandkoming Windpark Ospeldijk, een laagfrequent geluid, slagschaduw, externe veiligheid en de aanwezigheid van fijn stof, erosie en SF6. Op al deze gebieden hebben de omwonenden geen gelijk gekregen.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Dames MEOS op stoom in tweede divisie

3 keer promoveren in 6 jaar tijd is niet aan iedereen besteed. Wel aan de dames 1 van handbalclub ME...

VC Fortutas is er voor iedereen die volleybal leuk vindt

Met de introductie van No Jump Volleybal is er in Nederweert nu ook een mooi alternatief voor volley...

Bijna de helft van de Limburgse mannen van 50 jaar en ouder heeft plasproblemen

Donderdag 15 september is het nationale plasdag. Deze dag is er om plasklachten bespreekbaar te make...

Gemeentes Weert en Nederweert aan zet; Dierenbuddy kan ouderen gaan helpen met het uitlaten van hun huisdieren

Ouderen willen vaak wel nog huisdieren thuis hebben. Het zorgt voor een beetje gezelschap in een som...

Gemeente Nederweert positief over eerste G-debat: "raadsleden, wethouders en burgemeester zijn erg enthousiast!

Op dinsdag 7 maart vond in Nederweert het eerste G-debat plaats. Het G-debat is een gesprek tussen r...

Burengeschil Nederweert om kunstwerk in de tuin

Buren aan de Maximastraat in Nederweert hebben recent een hoorzitting gehad om een geschil op te los...