window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Gemeente beantwoordt vragen over proces evenementenvergunningen

Weert Lokaal had op 26 juli 2023 “Artikel 40 vragen” ingediend over de evenementenvergunningen in de stad

De gemeente Weert heeft afgelopen week gereageerd op vragen van Weert Lokaal over het proces van evenementenvergunningen. De politieke partij had op 26 juli 2023 “Artikel 40 vragen” ingediend over de evenementenvergunningen in de stad. De gemeente erkende dat het huidige proces niet optimaal verloopt en meldde dat nieuw evenementenbeleid in ontwikkeling is om deze problemen aan te pakken.
RTV Midden-Limburg | 7 september 2023 15:31 | Aangepast op 7 september 2023 15:31
Het nieuwe beleid, dat momenteel wordt voorbereid, vereist afstemming met interne en externe belanghebbenden om knelpunten aan te pakken. De gemeente heeft al stappen genomen om het komende evenementenseizoen soepeler te laten verlopen en dringt aan op tijdige en volledige vergunningsaanvragen. 2024 zal fungeren als pilotjaar voor het nieuwe beleid.

In antwoord op de vragen van Weert Lokaal verstrekte de gemeente details over het aantal evenementen in Weert en hun classificatie op basis van een risicoscan van de Veiligheidsregio Limburg Noord.

Het proces van aanvraag tot vergunningverlening omvat verschillende stappen, en de termijn voor vergunningverlening is vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Er wordt daarnaast gewerkt aan verbeteringen in communicatie en beschikbaarheid van medewerkers.

De gemeente bevestigde dat aanvragers sinds augustus 2022 ontvangstbevestigingen ontvangen en dat er wordt gewerkt aan het verminderen van administratieve lasten voor organisatoren. Veiligheidsplannen moeten jaarlijks worden geactualiseerd vanwege veranderende omstandigheden.

Wat betreft personeel benadrukte de gemeente dat hoewel de evenementencoördinator pas in april was aangesteld, externe inhuur wordt gebruikt om de tekorten aan te vullen. De coördinator speelt een cruciale rol in het coördineren van alle betrokken partijen en zorgen voor een goede samenwerking met evenementenorganisatoren en belanghebbenden.

Weert Lokaal had ook een verzoek gedaan voor een afspraak met de betrokken portefeuillehouder, en dit verzoek werd op 2 augustus 2023 ingewilligd.

Bron: RTV Midden-Limburg

Lees ook

Gemeente Weert dringt aan op tijdige melding van evenementendata

De behoefte aan een nauwkeurige planning en coördinatie is essentieel om een vlot verloop van de eve...

Vergunning verleend voor padelbanen in Stramproy

De gemeente Weert heeft besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg van twee pade...

Parkeren in Baroniestraat en Voogdenstraat Weert voortaan met vergunning

Veel bezoekers van de binnenstad van Weert maken gebruik van gratis parkeermogelijkheden net buiten ...

Privé-opvattingen zijn voor Weert Lokaal niet relevant: Zolang in het gemeentehuis maar de partijvisie wordt uitgedragen

De gemeente Weert doet veel voor de positie van de LHBTIQ+ community in Weert. Er is de week van Wee...

0495KIEST - Kennismaken met: Weert Lokaal

Martjin van den Heuvel is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 de lijsttrekker voor Weert Lokaa...