window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Fracties sturen brief aan College van B&W: Zorgen over logistiek centrum

De fracties dringen aan op een zorgvuldige beoordeling van het voorgestelde logistieke centrum en roept op tot een reactie van het College van B&W

Een recent ingediende brief aan het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) van Weert, ondertekend door de fracties DUS Weert, CDA, PvdA en Van de Loo, heeft bezorgdheid geuit over het voorgestelde logistieke centrum op bedrijventerrein Kanaalzone II. De brief benadrukt enkele kritische punten uit de voorgestelde plannen.
RTV Midden-Limburg | 10 augustus 2023 09:12 | Aangepast op 10 augustus 2023 09:12
Volgens de brief roept het voorgestelde logistieke centrum vragen op over mogelijke afwijkingen van het geldende bestemmingsplan. “Het blijkt dat het plan in strijd is met het geldende bestemmingsplan Bedrijventerreinen 2013. De gebouwen van het logistiek centrum moeten namelijk hoger worden dan is toegestaan”.

Daarnaast wordt er gewezen op de visie van de gemeente zoals vastgelegd in de Structuurvisie Weert 2025. Deze visie benoemt specifieke gebieden voor bedrijfsvestigingen, en het voorgestelde logistieke centrum lijkt niet binnen dit kader te passen. “De vestiging van een groot logistiek centrum aan de Industriekade op Kanaalzone II wijkt af van deze grondslag voor bedrijfsvestigingen”.

Verder worden zorgen geuit over de te verwachten verkeersdruk rondom het voorgestelde centrum. De brief verwijst naar eerdere discussies in de gemeenteraad over de toename van verkeersbewegingen en de impact hiervan op verkeersveiligheid en woongenot. “De raad heeft verder unaniem uitgesproken grote zorgen te hebben over de verkeersdruk in Weert-West en Weert-Noord”.

De fracties dringen aan op een zorgvuldige beoordeling van het voorgestelde logistieke centrum en roept op tot een reactie van het College van B&W. Het benadrukt dat deze punten van zorg en bezorgdheid serieus moeten worden genomen bij de verdere overweging van het voorgestelde project.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Logistiek centrum|Brief|