window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Extra financiële steun voor inwoners met geldzorgen in Midden-Limburg

Gemeenten Nederweert, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal werken samen met Stichting Urgente Noden aan een nieuw initiatief

In een gezamenlijke inspanning om inwoners met financiële moeilijkheden te ondersteunen, werken de gemeenten Nederweert, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen en Leudal samen met de landelijke Stichting Urgente Noden (SUN) aan een nieuw initiatief. Begin 2024 wordt een SUN noodhulpbureau opgericht voor de regio Midden-Limburg. Dit bureau zal inwoners uit de vijf gemeenten helpen met financiële ondersteuning wanneer andere voorzieningen niet toereikend zijn.
RTV Midden-Limburg | 1 augustus 2023 12:17 | Aangepast op 1 augustus 2023 12:17
De vijf gemeenten zetten zich ambitieus in om inwoners met financiële problemen te ondersteunen. Gezien de hoge woonlasten, inflatie en de energiecrisis, vreest men dat het aantal mensen in armoede of met schulden de komende tijd zal toenemen.

Wethouder Dieteren (Gemeente Nederweert) benadrukt het belang van het bereiken van alle mensen die hulp nodig hebben: “De gemeente Nederweert heeft al verschillende voorzieningen voor mensen met een laag inkomen. Met de toevoeging van een SUN-noodhulpbureau hopen we degenen te bereiken die we momenteel nog niet kunnen helpen.”
Het SUN noodhulpbureau biedt hulp- en dienstverleners de mogelijkheid om aanvragen te doen voor cliënten met dringende behoeften. De verstrekte ondersteuning kan variëren van een gift tot een renteloze lening voor diverse doeleinden, zoals woninginrichting, medische kosten, schuldaflossing, vervoer, een laptop, energierekeningen, en meer. Wethouder Dieteren benadrukt dat de oprichting van het SUN noodhulpbureau bedoeld is om een volledig vangnet te creëren voor inwoners die kampen met financiële problemen.

Meer informatie over dit initiatief is beschikbaar op sunnederland.nl.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees meer over:

Financiën|Geldzorgen|