window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Een terugblik op 2022 vanuit het SJG Weert

Zorg voor de patiënt staat voorop

Het jaar zit er bijna op, het terugblikken op 2022 is begonnen. Voor het SJG Weert een bewogen jaar. Vanuit een coronaperiode werd er een start gemaakt met de nieuwbouw voor het nieuwe SJG. Ook was er een top 10 voor het ziekenhuis en is er onlangs gestart met het vernieuwde elektronisch patiëntendossier.
Jeroen Heijdeman | 17 december 2022 08:00 | Aangepast op 17 december 2022 08:00
Een van de woordvoerders wilde antwoord geven op de vragen van WeertFM. Zij schrijft: "Covid is gelukkig voorbij en de epidemie heeft veel gevraagd van de medewerkers. Daar waar de zorg geleverd wordt is de werkdruk echter hoog vanwege het verzuim dat hoog is in de nasleep van corona. Daarbij komt dat naast het extra werk om het verzuim te compenseren de introductie van het nieuwe EPD veel vraagt van de medewerkers. Desondanks is er geen grote poel inhaalzorg meer in de regio en hebben we enkele ziekenhuizen in de regio kunnen helpen met de inhaalzorg, zoals bijvoorbeeld de vakgroep gynaecologie in het MUMC en het CZE."


Ook is er de start gemaakt met het nieuwe EPD. "Het nieuwe EPD is belangrijk omdat we daardoor al konden nadenken over het slimmer werken in het nieuwe ziekenhuis. Het EPD is niet alleen een systeem dat patiëntgegevens digitaal bijhoudt maar ook werkafspraken digitaal faciliteert . In het nieuwe EPD gaat meer automatisch. Afspraken die standaard zijn bij een bepaalde diagnose zoals bloedonderzoek, röntgenonderzoek en controle afspraken gaan dan automatisch. Verder geeft dit EPD een betere toegang voor de patiënt , zo kan de patiënt evt via vragenlijsten ook gegevens toevoegen aan het epd. Ook de samenwerking met andere ziekenhuizen is veiliger en makkelijker omdat ( met verkregen toestemming van de patient, AVG) een wijziging in het dossier in beide ziekenhuizen zichtbaar is. Ook merkt de patient merkt vooral dat er meer digitaal kan , als afspraken maken , kijken in dossier, aanmelden bij aanmeldzuilen in centrale hal van het ziekenhuis gaat makkelijker, Verder zijn meer gegevens zijn bij iedere zorgverlener al bekend ( zeker als patiënt regiotoestemming heeft gegeven). De implementatie van het nieuwe EPD is naar tevredenheid verlopen."
Bron: Weerterland Journaal

Lees meer over:

Gemeente Weert|SJG Weert|

Lees ook

Rogstaekers op zoek naar activiteiten om vasteloavendj levend te houden

Ondanks alle onzekerheden hebben ze bij Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers lang de hoop ge...

De politiek komt naar je toe in de politieke cafés

Het bibliocenter ziet het als haar publieke taak om de politiek dichterbij de inwoners van gemeentes...

Waar onstaan alle waterlekkages in het Weerterland door?

De status van de waterleidingen in het Weerterland is op veel plekken verouderd. Dit resulteert in w...

Broederschap Weert organiseert sacramentsprocessie met veel bekijks

In Ospel werd bekend dat de sacramentsprocessie dit jaar niet door gaat. Dit door een terugloop in i...

Een filmpje kijken, buiten, tijdens het 15-jarig jubileum van Filmhuis Weert

Het Filmhuis Weert bestaat dit jaar 15 jaar. In 2007 werd de eerste Art House Film door de stichting...

College van B&W van Weert in gesprek met bewoners

'Samen Doen, eerlijk, sociaal en ambitieus' is het programma waarmee burgemeester en wethouders de k...