window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Disclaimer

WeertFM streeft er naar dat alle informatie op de site correct is. De gepubliceerde informatie bindt WeertFM echter niet, noch kan WeertFM hiervoor aansprakelijk gehouden worden. Alle gegevens die u invoert zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor zij aan WeertFM zijn verstrekt.

WeertFM aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Onze website bevat links naar websites van anderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacypraktijken noch de inhoud van deze websites. Niets van deze site mag zonder toestemming van de onderstaande rechthebbende worden overgenomen. Het auteursrecht op deze website berust bij WeertFM of bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan WeertFM.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op: info@weertfm.nl

WeertFM
Wilhelminiasingel 252
6001 GV Weert