window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

City Marketing Weert roept nog veel vragen op

Wethouder Geelen wilt voorlopig nog geen antwoorden geven

Binnenstad Weert
In Weert wordt er gewerkt aan een nieuwe organisatie omtrent de city marketing van de stad. Een abrupt einde van het centrummanagement stond daarvan aan de grondslag.
Redactie | 16 januari 2022 17:00 | Aangepast op 16 januari 2022 17:00
In april 2021 stemde de gemeenteraad van Weert in met het voorstel om de jaarlijkse subsidie van het centrummanagement stop te zetten. Met dit geld wordt nu een nieuwe organisatie opgezet die de citymarketing van Weert moet gaan oppakken. De WeertFM redactie is er, na onderzoek te doen, achter gekomen dat Eduard Pieter Oud aangesteld is om dit proces te gaan begeleiden. Hij was eerder verantwoordelijk voor toerisme marketing in Amsterdam, Zandvoort, Haarlem en Zeeland.
Een aantal zaken blijven onduidelijk. Waarom moest er aan het centrummanagement Weert zo'n abrupt einde komen? Waar wordt op gelet bij de opzet van de nieuwe citymarketing organisatie? Naar welk type personen wordt gezocht? En waar gaat de juridische procedure over die tussen de gemeente Weert en het centrummanagement Weert loopt? Wethouder Tessa Geelen geeft hierop gevraagd enkel een verklaring.
In april 2021 heeft de raad ingestemd met het voorstel Citymarketing Weert. Dankzij deze keuze krijgt Weert in 2022 een nieuwe Citymarketing-organisatie die Weert lokaal, regionaal en landelijk als aantrekkelijke gemeente om te wonen, werken en recreëren op de kaart gaat zetten. Met dit voorstel stemde de raad ook in met de herverdeling van het geld dat Centrummanagement Weert (CMW) elk jaar ontving voor werknemers en het organiseren van activiteiten. In november ’21 is het college van B&W akkoord gegaan met het voorstel hoe de overgebleven taken van het Centrummanagement Weert worden verdeeld. De betrokken partijen en de gemeenteraad zijn hierover geïnformeerd. Stichting CMW zit momenteel in het proces van beëindiging van de stichting. Daarnaast is er momenteel sprake van de vorming van het bestuur van de nieuwe Citymarketing-organisatie. Aangezien beide processen op dit moment lopende zijn, kiezen we ervoor om pas te reageren als ze afgerond zijn. Ik spreek namens de gemeente graag onze waardering uit voor de jarenlange inzet van CMW, en we vertrouwen erop dat ook de nieuwe Citymarketing-organisatie Weert op de kaart zet!
Gemeenteraadslid Conny Beenders is niet blij met de gang van zaken. Zij stemde met DUS Weert in een eerder stadium al tegen het stopzetten van de subsidie van het centrum management Weert: "Je zet een doe-organisatie aan de kant en je krijgt er een marketing organisatie voor terug. Eigenlijk gooi je het kind met het badwater weg. Wij (DUS Weert, red) zijn er niet van gecharmeerd dat dit gebeurd is".

Een aantal zaken zijn ook nog niet opgeleverd. Er zou eind 2021 een voorstel komen met hoe de organisatie er uit moet gaan zien. Dit voorstel is er nog niet. In de commissievergadering van 25 januari zal DUS Weert hier ook vragen over stellen. Kostbare maanden zijn inmiddels voorbij gegaan. Na twee jaar van lockdowns is dit het moment om Weert goed op de kaart te gaan zetten. Conny Beenders heeft desgevraagd wel nog een advies voor wethouder Geelen: "Geef de ondernemers een spreekbuis. Maak er geen ambtelijke organisatie van. Zorg dat er binnen de organisatie een entiteit is voor de ondernemers die kan zorgen voor de invulling van de binnenstad, op iedere dag van de week".
Bron: WeertFM Take Away

Lees meer over:

tag1|

Lees ook

GroenLinks Nederweert zoekt kandidaat wethouder

GroenLinks doet op 16 maart voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert en wil...

0495KIEST - Jorik Franssen voorop bij VVD Nederweert

De VVD Nederweert heeft de lijst bekend gemaakt met mensen waarop gestemd kan worden tijdens de kome...

Paarden verbeteren het zelfbeeld van jongeren

Steeds meer jongeren kampen met mentale klachten. Kristi Pouwels helpt het zelfbeeld van jongeren ve...

Positiviteit is jouw oplossing voor Blue Monday

Blue Monday is de meest depressieve dag van het jaar. Dat zeggen onderzoekers.