window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Burgemeester en wethouders Nederweert presenteren begroting

Nederweert bied ruimte door eigenaarschap

Op 8 november gaan de gemeenteraadsleden van Nederweert in gesprek over de begroting van 2023. Dit doen ze met het college van burgemeester en wethouders. Deze week presenteerde het college de begroting alvast.
Jeroen Heijdeman | 13 oktober 2022 20:00 | Aangepast op 13 oktober 2022 20:00
Trots, dat zijn de leden van het college. Dat gevoel stralen ze in ieder geval uit bij de presentatie van de begroting van 2023. In opvolging van het coalitieprogramma hebben de burgemeester en wethouders nu de begroting van 2023 opgesteld. Eerder maakte je op WeertFM TV al kennis met de wethouders.

Iedere wethouder presenteerde de onderdelen waar zij verantwoordelijk voor zijn. Burgemeester Op de Laak trapte af met een opening over de opvang van Oekraiense vluchtelingen, die een blijvende plek kunnen vinden in Nederweert. Zij vertelde ook over de aanpak van ondermijning en de samenwerking met andere gemeentes. Nederweert heet plaatsgenomen in de K80, een samenwerkingsverband met andere kleine gemeentes in Nederland. Nederweert heeft in het recente verleden twee keer een mooie vangst op het gebied van ondermijning gehad. Met het oprollen van het Crystal Meth-laboratorium en vrij recent de cocainewasserij in Ospel ligt ondermijning onder de aandacht. Het komende jaar wordt hier daarom meer dan 100.000 euro weer voor vrijgemaakt.

Wethouder Carla Dieteren vertelde over haar portefeuille in het sociaal domein. Mooie doelen zijn door haar gesteld. Zij gaat onder andere aan de slag met preventie, het voorkomen van problemen. In het specifiek gaat de gemeente zich op preventie richten op de groep van 0 tot 25 jaar oud. Ook gaat de laaggeletterdheid aangepakt worden. 10% van de bevolking in Nederweert is op dit moment laaggeletterd. Een duidelijk punt op de horizon is er nog niet. Op het gebied van laaggeletterdheid gaat op een later moment een doel gekoppeld worden. Ook omtrent het Pinnenhof komt een nieuwe aanpak. Op 20 december wordt er een concreet voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd.

Wethouder Jorik Franssen kan zich gaan richten op het financiële aspect van de gemeente. Hij gaat verder met de planning omtrent het afvalbeleid in Nederweert. Ook op gastvrijheid en beleving gaat de gemeente Nederweert stappen maken. De passantenhaven wordt uitgebreid en er komt een botenhelling. In Ospel gaan nieuwe plannen gemaakt worden omtrent de gymzaal. In gesprek met de dorpsraad, de school en de gemeente gaan de partijen samen nieuwe afspraken maken. Ook gaat de wethouder verder met de economische gebiedsontwikkeling van Nederweert.

Wethouder Robert ten Kate presenteerde de inhoudelijke zaken van zijn portefeuille. Er wordt geld vrij gemaakt voor de volkshuisvesting in Nederweert. Jaarlijks moeten er 75 tot 100 huizen bij gaan komen. Onder andere ten noorden van Nederweert gaat gezocht worden naar nieuwe plek voor woningontwikkeling. De wethouder richt zich daarnaast ook op het buitengebied van Nederweert en beleefbaar erfgoed. Ook voor de energietransitie wordt financiële ruimte gemaakt.

Majeure thema's
Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad al in om geld wat 'over' was, over te hevelen aan drie grote thema's. Drie thema's passend bij Nederweert.

Positieve gezondheid
Wethouder Carla Dieteren richt zich op positieve gezondheid. Op het gebied van wonen, werken en samenleven gaat er informatie opgehaald worden bij de inwoners van Nederweert. Hoe kan het wonen, werken en samenleven in Nederweert nog mooier gemaaktw orden? Ook gaat het sporten en bewegen bevorderd worden in Nederweert. En ook voor het lokale cultuurbeleid wordt ruimte gemaakt.

Economische gebiedsontwikkeling
Een aanzienlijk deel van de werkgelegenheid in Nederweert vindt men terug in de bedrijventerreinen van Nederweert. In het komende jaar gaat er gekeken worden hoe deze terreinen toekomstbestendiger gemaakt kunnen worden. Ook wordt het gebied rondom het Lambertushof aangepakt. Er gaat bekeken worden hoe het centrum kan aansluiten op het centrumplan. Ook de manier waarop het centrum bereikt kan worden is hier een punt van aandacht, evenals parkeergelegenheid.

Transitie buitengebied
Wethouder Robert ten Kate richt zich op de transitie van het buitengebied. Bij de gemeente Nederweert is het onbekend hoeveel piekbelasters er in de gemeente zijn. Dat ze er zullen zijn is evident. In de komende periode gaat gekeken worden hoe de gemeente ondernemers in het buitengebied kan helpen met de tranisitie naar een andere vorm van ondernemen. Ook kan er hulp geboden worden met het stoppen.

Op 8 november gaan de burgemeester en wethouders met de gemeenteraad in vergadering over de voorgelegde begroting. Het college verwacht geen moeilijke gesprekken. Er wordt ingeschat dat er wellicht raadsleden zijn die op punten her en der 'een beetje meer hier en een beetje minder daar' willen, maar dat gaan geen knelpunten worden. Met het begrotingsthema: 'Ruimte bieden door eigenaarschap' kijkt Nederweert naar 2023. De volledige begroting is hier te bekijken.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Gemeenteraad Nederweert gaat in vergadering

Het zomerreces zit er op en de raadsleden in Nederweert kunnen zich weer opmaken voor een avond verg...

283 nieuwe wasmachines en koelkasten in Nederweert

De witgoedactie van de gemeente Nederweert heeft gewerkt. Op een actie waarbij inwoners hun 5 jaar (...

Nederweert zet actief in op omvormen intensieve veehouderijen

In de collegevergadering van 22 augustus gaven burgemeester en wethouders in Nederweert akkoord op h...

Raad Nederweert stemt in met kadernota 2024

Op dinsdag 11 juli kwam de gemeenteraad van Nederweert om met elkaar de kadernota van 2024 te bespre...

Hoge slagingspercentages middelbare scholen in Weert en Nederweert

Nu ook de herkansers hun eindexamenuitslag hebben gekregen kan de eindexamen balans opgemaakt worden...

Wethouder Franssen legt voor de komende weken zijn taken neer vanwege ziekte

Wethouder Jorik Franssen van de gemeente Nederweert zal voor de komende weken zijn taken neerleggen ...