window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Bewoners Valkenburgstraat krijgen nul op het rekest op ingediend bezwaarschrift op parkeerverbod

Het bezwaarschrift is te laat opgestuurd en in de straat is volgens gemeente een parkeerverbod echt nodig.

De oude situatie in de Valkenburgstraat Google Maps
Aan de Valkenburgstraat is halverwege 2022 een parkeerverbod ingesteld aan de zijde van de straat met de even nummers. Als reactie daarop hebben 20 omwonenden, voornamelijk de bewoners van de oneven nummers in de straat, een bezwaarschrift gestuurd naar de gemeente. Dat bezwaarschrift is onlangs afgewezen.
Lars van der Werf | 16 februari 2023 10:34 | Aangepast op 16 februari 2023 10:34
Een van de omwonenden had het bezwaarschrift ingediend. Onder andere omdat meneer slecht ter been is. Daarnaast merkt hij op dat medewerk(st)ers van de Thuiszorgn verder weg moeten parkeren vanwege het tekort aan parkeerplaatsen in de straat. En ook wil hij dat de parkeersituatie van voorheen terugkeert, zodat er genoeg parkeerplaatsen zijn voor iedereen. Uit reactie van burgemeester en wethouders blijkt dat de man voor het in- en uitstappen de auto kortdurend mag parkeren aan de straat en dat er overdag waarschijnlijk voldoende parkeergelegenheid is voor de Thuiszorg. Verder was het bezwaarschrift te laat ingediend en was de reden die was opgegeven waarom het te laat was ingeleverd niet voldoende. Het bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard en het ingestelde besluit blijft in stand.

De gemeente heeft het parkeerverbod ingesteld omdat er in de oorspronkelijke situatie vaak half op het trottoir werd geparkeerd, dit zorgde voor ongewenste situaties voor voetgangers. Ook was er in die situatie niet genoeg ruimte voor de hulpdiensten om door de straat te rijden. Er heeft ook een parkeerdrukmeting plaatsgevonden waaruit blijkt dat er op acceptabele afstand genoeg parkeermogelijkheden te vinden moeten zijn. Het parkeerverbod blijft dus in stand.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Rogstaekers op zoek naar activiteiten om vasteloavendj levend te houden

Ondanks alle onzekerheden hebben ze bij Stadsvastelaovendjvereiniging de Rogstaekers lang de hoop ge...

De politiek komt naar je toe in de politieke cafés

Het bibliocenter ziet het als haar publieke taak om de politiek dichterbij de inwoners van gemeentes...

Waar onstaan alle waterlekkages in het Weerterland door?

De status van de waterleidingen in het Weerterland is op veel plekken verouderd. Dit resulteert in w...

Broederschap Weert organiseert sacramentsprocessie met veel bekijks

In Ospel werd bekend dat de sacramentsprocessie dit jaar niet door gaat. Dit door een terugloop in i...

Ligt de koffiezaak van het jaar in het Weerterland?

De stembussen zijn geopend. Er kan gestemd worden op de leukste koffiezaak van het jaar. En die ligt...

Meepraten over de binnenstad van Weert; wat is voor jou belangrijk?

De Weerter binnenstad is al tijden onderwerp van gesprek. Na het stopzetten van het Centrum Manageme...