window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Artikel 41 vragen in Nederweert na uitzending WeertFM Take Away

Het CDA vraagt zich af waarom een brief van de burgemeester de gemeenteraad heeft gepasseerd

In de uitzending van WeertFM Take Away van 4 december j.l. zat een interview met Nederweerter wethouder Robert ten Kate. Het CDA in Nederweert heeft naar aanleiding van die uitzending een aantal vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld, op basis van artikel 41.
Jeroen Heijdeman | 8 december 2022 17:36 | Aangepast op 8 december 2022 17:36
In de uitzending had wethouder Ten Kate het onder andere over het erfgoedbeleid in Nederweert. Vanuit het college van B&W zou een reactie zijn gestuurd naar de verschillende erfgoedverenigingen in Nederweert. Zij hadden op hun beurt daarvoor een reactie gestuurd richting het college. Dit was een reactie op de handreiking die de wethouder eerder had gedaan om in gesprek te gaan.

Het CDA Nederweert heeft nu artikel 41 vragen gesteld aan het college. Artikel 41 vragen zijn vragen met politieke lading die binnen afzienbare tijd beantwoord moeten worden. Het CDA stelde een aantal vragen:

Geacht college,

De gemeenteraad van nederweert heeft een afschrift ontvangen van de brief d.d. 13-11-022 aan de burgemeester aangaande de erfgoedkwestie. Naar onze fractie heeft vernomen is deze brief inmiddels voorzien van reactie.

Hierover heeft onze fractie de volgende vragen.

- Onze fractie wenst per direct een afschrift van de reactie te ontvangen
- Onze fractie wenst inzage in de totstandkoming van de reactie:

  1. Waar is advies ingewonnen?
  2. Wanneer is dat gedaan?
  3. Wat was de inhoud van de adviezen?
  4. Wie heeft de finale reactie opgesteld?
  5. Aan wie is de reactie verzonden?
De reactie vanuit het college van B&W is als volgt:
Het college van B&W heeft de brief van de diverse verenigingen en stichtingen in de collegevergadering van 22 november 2022 besproken. Daarbij is een conceptreactie doorgesproken. Uitgangspunt was om de brief als college van B&W te verzenden en niet van één lid van het college, omdat dit in de ogen van het college recht doet aan de collectieve verantwoordelijkheid die het college van B&W hierin draagt. Vervolgens heeft de gemeentesecretaris aan de hand van het besprokene een conceptbrief opgesteld. Deze is vervolgens in het college van B&W op 29 november 2023 geaccordeerd. De brief is vervolgens verzonden aan de Heemkundevereniging Nederweert (t.a.v. van alle genoemde verenigingen en instellingen).
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...

Nederweert geeft woningbouw een boost met 1.2 miljoen euro investering

De gemeente Nederweert zet volop in op het versnellen van de lokale woningbouw met een aanzienlijke ...