window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Nieuws

Wijkraad en inwoners Boshoven gehoord met keuze locatie nieuw IKC

De inwoners en de wijkraad van Boshoven worden gehoord in de definitieve locatiekeuze voor het nieuw...

Voor wijkraad Boshoven is maar één locatie geschikt voor nieuw IKC

De zoektocht naar een locatie voor het nieuwe integraal kindcentrum (IKC) op Boshoven gaat door. De ...

Criteria nieuw IKC Boshoven nu officieel vastgesteld

Het college van burgemeester en wethouders heeft de criteria voor het nieuwe integraal kindcentrum (...

Nieuw IKC Boshoven moet in 2026 gereed zijn

Een bedrag van 310.000 euro werd in mei 2022 beschikbaar gesteld voor de planvorming van het nieuwe ...