window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Wat leert de oppositie van een discussie-avond over de binnenstad van Weert?

Laten we meer met elkaar praten, dan over elkaar

Na een avond discussiëren met meer dan honderd aanwezigen rijst de vraag wat de oppositie in de gemeenteraad van Weert over houdt. Met welke gedachte gaan de partijen terug naar het gemeentehuis?
Jeroen Heijdeman | 19 oktober 2022 12:00 | Aangepast op 19 oktober 2022 11:50
Na sprekers vanuit de ondernemers in de stad, stellingen over het Cwartier, de Nieuwe Markt en de groenvoorziening in de stad worden conclusies getrokken.

Leon Heuvelmans (PvdA Weert) opent het bal met dat de juiste oplossing ook deze avond niet gevonden is. Er is tijd en geduld nodig. De politiek mag gewoon niet alles wat het wellicht zou willen. Hij benadrukt wel dat alle mooie dromen over Eindhovenaren naar Weert halen met de huidige woningbouw niet gehaald gaat worden. Hij neemt mee dat we al een hele aantrekkelijke binnenstad hebben. En dat er genoeg mogelijkheden liggen voor ondernemers om stappen te maken. Maar dat daar wel durf voor nodig is. Ondernemers reageerden ontevreden met boegeroep op.

Vervolgens reageert Peter Mols (CDA Weert). Hij is blij dat er zoveel mensen betrokken zijn bij de binnenstad, trotse Weertenaren die willen meedenken met een goede binnenstad. Hij proeft dat samenwerking tussen ondernemers belangrijker gaat worden. Voor hem is het belangrijk dat er gestimuleerd gaat worden dat er in de eigen binnenstad gewinkeld gaat worden. Gratis parkeren zou een mogelijkheid kunnen zijn voor het raadslid van CDA. Hij sluit af met zijn ervaring in Parijs: "Wees trots op Weert" .

Tavinho Karg (GroenLinks Weert) is dit jaar nieuw in de gemeenteraad. Hij maakte deze avond op zijn manier mee. Voor hem is belangrijk dat hij weinig verandering heeft gezien in de afgelopen 10 jaar. Hij oppert het idee dat er risico's genomen kunnen gaan worden, maar wel risico's die verantwoord zijn. Hij merkt wel op dat er weinig nieuwe dingen genoemd zijn op deze avond. Hij merkt op dat het samen doen het moet gaan worden.

Peter Weekers sluit af namens DUS Weert. Hij haalt het transformeren naar wonen, werken en winkelen nog eens aan. Er moet naar zijn mening eens goed nagedacht worden over hoe het wonen en werken meer betrokken kan worden bij de invulling van de binnenstad. Jongeren zouden voor Peter meer kunnen zorgen voor beleving in de stad. Een mooie impuls zou voor hem zijn wanneer de gemeente kan bijdragen aan het opnieuw stimuleren van het opstarten van de BIZ-ondernemers. Ook wil hij nog eens kijken naar hoe de binnenstad is onderhouden.

Een voorzichtige conclusie van deze avond kan zijn: Laten we meer met elkaar praten, in plaats van over elkaar.

Lees ook

0495KIEST - Kennismaken met: JAN Nederweert

Lijsttrekker Marcel Vossen staat bovenaan de kieslijst van JAN Nederweer. Hij vertelt over de ambiti...

De politiek komt naar je toe in de politieke cafés

Het bibliocenter ziet het als haar publieke taak om de politiek dichterbij de inwoners van gemeentes...

Vastelaovendj 2022 was een groot succes!

Of het nou op de Oelemarkt of de Oude Markt was, het Vastelaovendj-virus heerste weer in het Weerter...

Veldeke Wieërt probeert het Weerter dialect in stand te houden

Het Veldeke Wieërt heeft een poëziewedstrijd uitgeschreven. Een wedstrijd waarin iedereen een mooi...

VC Fortutas is er voor iedereen die volleybal leuk vindt

Met de introductie van No Jump Volleybal is er in Nederweert nu ook een mooi alternatief voor volley...