window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Geluidsovertredingen Restaurant Diverso zorgen voor duizenden euro's boete

Gemeente en restaurant zijn het niet met elkaar eens

Restaurant Diverso moet duizenden euro's boete betalen aan de gemeente Nederweert voor het overschrijden van de geluidsnormen. In 2018 al kwamen er klachten uit de omgeving van het restaurant binnen bij de gemeente. Uit onderzoek bleek toen dat op een aantal momenten er 10 tot 15db teveel geluid komt vanuit het restaurant. Diverso is destijds gewaarschuwd met een preventieve last onder dwangsom. Een overtreding in 2022 zorgt nu voor een flinke boete.
Jeroen Heijdeman | 23 maart 2023 10:15 | Aangepast op 23 maart 2023 10:15
Terug naar 2018. In de periode van april tot juli kwamen bij de gemeente Nederweert zo'n vijf klachten binnen over geluidsoverlast en ander overlast in de buurt. Op 30 juni van dat jaar heeft er een onderzoek plaats gevonden door een toezichthouder. Het geluid van een DJ, waar expliciet geen toestemming voor was, overschreed de geluidsnormen met 10 tot 15db. Hiervoor werd last onder dwangsom opgelegd. Een soort waarschuwing die herhaling van de overtreding zou moeten voorkomen. Toen al werd gesteld dat een boete €5.000 zou zijn per overtreding, met een maximum van €50.000.

Medio 2022 heeft de gemeente Nederweert een onafhankelijk bureau ingeschakeld om geluidsonderzoek te laten doen bij de omwonenden van Restaurant Diverso. Bij deze metingen blijkt dat op 15 juli 2022 het toegestane geluidsniveau wederom is overschreden. Gemiddeld op deze avond met 2db, het gemeten niveau lag op 47db. Ter vergelijking, 50db is het geluid van een koelkast die aanslaat of een auto die langsrijdt. Door deze overtreding ligt er nu een boete van 5.000 euro voor Restaurant Diverso. Deze boete kan met iedere nieuwe overtreding nog oplopen tot €50.000.

De directie van Restaurant Diverso heeft via een advocaat haar ongenoegen getoond met de manier van handelen van de gemeente Nederweert: "Het heeft er alle schijn van dat de gemeente haar oren laat hangen naar de buren. Die hebben reeds blijk gegeven voor geen enkele dialoog dan wel oplossing open te staan anders dan te persisteren in handhaving." Daarnaast is te lezen dat volgens Diverso het onbegrijpelijk is dat er al een boete wordt uitgedeeld ondanks dat het geluidsrapport nog niet definitief is. En volgens Diverso geldt er iets als overgangsrecht, waardoor er een speling van 5db mogelijk zou moeten zijn.

De gemeente Nederweert laat in een reactie weten de zienswijze van Restaurant Diverso te weerleggen. Onder andere door te stellen dat het door Diverso aangevraagde maatwerk al eerder is afgewezen. Restaurant Diverso heeft de boete ontvangen en moet voor 26 april 2023 betaald hebben.

Lees ook

Eynder Pieck Festeyn hoopt op 2000 tot 3000 bezoekers

400 vrijwilligers staan in het weekend van 16 en 17 december weer klaar om het Eynder Pieck Festeyn ...

Nederweert is klaar met tellen: PVV dubbel zo groot als VVD en NSC

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in Nederweert hebben voor enkele opmerkelij...

Nederweert neemt begroting aan met afgeschafte hondenbelasting, meer sociale woningbouw en aandacht voor ommetjes

In de raadsvergadering van 7 november werd in Nederweert unaniem de begroting aangenomen voor de kom...

Week van de begrotingen, inwoners Nederweert krijgen geld terug

Deze week wordt in heel veel gemeentes de begroting behandeld en wellicht ook vastgesteld. In de beg...

Nederweert verlaagt snelheid in vier straten

Burgemeester en wethouders in Nederweert hebben besloten dat in vier straten in het dorp de snelheid...

Varkenshouderij in Ospel ontvangt boete van 15.000 euro

Een varkensbedrijf uit Ospel moet 15.000 euro betalen aan de gemeente Nederweert. Die boete hebben z...