window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Bestuur gemeente Weert presenteert topsportplannen

Sporten op het allerhoogste niveau krijgen ondersteuning

Burgemeester en wethouders in Weert presenteren hun plannen hoe zij willen omgaan met topsport in het Weertse. Vooral sporters op het allerhoogste niveau gaan daar de effecten van merken.
Jeroen Heijdeman | 22 mei 2023 17:30 | Aangepast op 22 mei 2023 12:41
In de afgelopen jaren heeft Weert op sportgebied vooral ingezet op sport en bewegen voor iedereen, meer bewegen op en rondom scholen, vitale sport- en beweegaanbieders en samenwerken. Bij het vaststellen van die thema's is toen niet gekozen voor topsport. Burgemeester en wethouders willen aan de gemeenteraad voorstellen om ondersteuning te bieden aan de sporters die hun sport uitoefenen op het hoogste landelijke niveau. Waar voorheen ook het damesvolleybal van VC Weert zich op dat niveau bevond geldt dat nu enkel nog voor de heren en dames van Basketbal Academie Limburg. Ook in het handboogschieten wordt in Weert op hoog niveau geacteerd. Ook zij vallen in de voorgestelde topsportregeling. In de komende jaren volgt er een onderzoek naar de komst van een perfomance center (PC). Zo'n PC staat los van alle sporten en is er om alle sporters te ondersteunen. Daarnaast kan een PC ook ondersteuning bieden aan trainers/coaches.

De keuze van dit beleid zorgt er voor dat een aantal sporten net buiten de boot zullen vallen. Het handbal van Rapiditas speelt op het een na hoogste landelijke niveau. Ook de goede prestaties van de volleybalsters in Weert zullen geen extra financiële middelen ontvangen. Ook het turnen en het zwemmen valt net buiten de boot.

Het college van B&W stelt drie doelen op. Topsport moet de positie van Weert als centrumgemeente versterken. Door topsport moeten mensen graag in Weert wonen, werken en recreëren. Ook moet topsport de inwoners van Weert verrijken. Daarnaast gaat topsport rolmodellen bieden voor activiteiten voor breedtesport en onderwijs. Hierdoor wordt het aantrekkelijker om te gaan bewegen. Voor de uitvoering van het beleid wordt jaarlijks €53.000 uitgetrokken. In 2023 gaat 29.000 euro naar Basketbal Academie Limburg voor de ondersteuning van eredivisiebasketbal en het Regionaal Talenten Centrum (RTC). Het RTC handboogschieten ontvangt €2.000 en stichting Gaan Voor Goud ontvangt 3.000 euro.

In de afgelopen jaren zijn wel veel topsportactiviteiten ondersteund door de gemeente. Naast het eredivisie spelende Basketbal en voorheen ook het volleybal is er meer gebeurd. Zo is er ondersteuning geweest voor de stadstriathlon, het internationale handboogschiettoernooi Kings of Archery en het sportgala. Ook was er ondersteuning voor topsport Darts, de talentenopleiding van de Fresh Allstars en was er ondersteuning voor de paardensport. Ook waren er enkele grote evenementen zoals het wielrennen met de Boels en Simac Ladies Tour en het Europees Kampioenschap Waterski. Ook werd er een turnhal gerealiseerd op het kazerneterrein.
Bron: Weerterland Journaal

Lees ook

Lijsttrekkersdebat Weert & Nederweert 2022

Een samenwerking tussen drie grote culturele organisaties in Weert en Nederweert zorgt voor het grot...

PaperWise vernieuwt de papierindustrie met afval van boeren

Ieder jaar maken honderden bedrijven kans op de eerste plaats in de Innovatie ranglijst van de Kamer...

Formatie afgerond; Weert zet de lijn van de afgelopen jaren door

De formatie in Weert is afgerond. Op de gemeenteraadsvergadering van 2 juni werd het coalitie-akkoor...

Us braderieke 'gewoon' op de eerste vrijdag van juli

De werkgroep braderie in Weert verplaatste de braderie eerder naar de laatste zondag van de maand ju...

Primal zoekt sportende 60-plussers

Ben jij 60 jaar of ouder dan is Primal opzoek naar jou! Voor het testen van een nieuw concept ‘Cro...

Mannen en vrouwen BAL pakken eerste overwinning van het seizoen

De mannen en vrouwen treden voor het eerst in de historie van het Weertse basketball dit jaar samen ...