window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-PJSB0TM77P');

Begrotingsbehandeling Weert nog niet afgerond, wel geld voor versnelling nieuwbouw, groen en carnaval

De begrotingsbehandeling in de gemeente Weert moet maandag afgemaakt worden. Door de tijdelijke afwezigheid van een van de raadsleden staakte op verschillende onderwerpen de stemmen in een gelijke stand. Over de onderwerpen waar dit voor geldt wordt maandag opnieuw gestemd. Een aantal (financiële) knopen werd wel al doorgehakt.
RTV Midden-Limburg | 10 november 2023 08:25 | Aangepast op 10 november 2023 08:25
Er is, los van de begroting, anderhalf miljoen beschikbaar gesteld voor de versnelling van nieuwbouw. Dit op initiatief van de PvdA Weert. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor het vinden van een nieuwe locatie voor de bouw van carnavalswagens, zoals dat op de bouwlocatie op de Dr. Schaepmanstraat plaats vond. Ook komen er extra middelen voor het aanpakken en wegwerken van de achterstand in het onderhoud van het groen op straat. De gemeenteraad wilt ook dat er extra aandacht is voor het verbeteren van de toestand van de trottoirs op de hoofdverbindingen. Er moet een onderzoek gaan komen naar de herinrichting van de Maaspoort. De gemeenteraad wil bovenop de begroting graag 50.000 euro beschikbaar stellen voor dit onderzoek. Halverwege 2024 moet dit onderzoek afgerond zijn. Er leefde ook nog een idee binnen het gemeentebestuur voor het updaten van de huisstijl van de gemeente Weert. Daarin werden ze teruggefloten door de raadsleden. Die huisstijl hoeft nog niet aangepast te worden.

Maandag gaat de vergadering verder. Dan worden een aantal onderwerpen opnieuw in stemming gebracht. Raadslid Lars Lambers miste een deel van de vergadering, waardoor er geen oneven aantal raadsleden was. Een aantal stemmingen eindigden in 15-15. Maandag wordt opnieuw gestemd over de taakuitbreiding van de handhaving, plannen voor klimaatmaatregelen en geld voor het organiseren van een Graaf van Horne Festijn.

Verschillende plannen kregen geen meerderheid. Bijvoorbeeld een verhoging van 80.000 euro voor het potje voor vrijwilligersorganisaties. Een motie van de Weerter VVD en DUS Weert over het actief sturen op maximale inzet op Open Park Weert. Het voorstel van de VVD voor het verlagen van het bedrag voor de aanleg van het wandelpad op Fatima kreeg ook geen meerderheid.

Het grootste deel van de vergadering ging over accenten op prioriteiten in de begroting. De volledige begroting is nog niet vastgesteld, daar moeten eerst alle moties en amendementen voor zijn afgerond. Dat vindt komende maandag plaats. De vergadering duurde tot aan het begin van de nacht.
Bron: RTV Midden-Limburg

Lees ook

Zwembad De IJzeren Man ontvangt €8259 voor mobiele trap

Zwembad De IJzeren Man heeft bij de gemeente Weert een subsidie-aanvraag ingediend voor het plaatsen...

Emelia gaat voor het wereldpodium, maar Weert blijft haar thuisbasis

Ze ging in 2019 naar een concert van Amine, in de Melkweg in Amsterdam. Daar sloeg de vonk over. De ...

Dilemma gemeente Weert rondom hijsen Israëlische vlag

Wereldwijde nieuwsaandacht en oproepen van het publiek naar de politiek, om zich uit te spreken tege...

Binnenstad Weert in Winterse Sferen: Kunstijsbaan en Feestelijke Activiteiten

De decembermaand staat voor de deur. Een maand vol winter, lampjes en gezelligheid. En met de hersta...

Niets is heilig bij heropbouw Weert Marketing

Een gemis aan focus, authenticiteit en historie, in de al aanwezige stukken van de stichting Weert M...

Benoeming Van Gemert als nieuwe wethouder lijkt al in kannen en kruiken

Met het vertrek van Wendy van Eijk naar de Tweede Kamer in Den Haag heeft de gemeente Weert tijdelij...